Wlz zorg

Heeft u gedurende de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wlz. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. Bij langdurige zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan zorg op het gebied van:

  • Begeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging en verpleging

Eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag wordt berekend door het CAK. Met de rekenhulp van het CAK rekent u snel uw eigen bijdrage uit.

Indicatie Wlz

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij  het Centrum Indicatiestelling Zorg. U kunt ook uw familie of vertegenwoordiger vragen deze voor u aan te vragen of contact opnemen met uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijk cliëntondersteuning’.

Wanneer u zorg aanvraagt vanwege een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, heeft u recht op een cliëntvertrouwenspersoon

Tarieven aanvullende diensten

We hebben momenteel geen aanvullende diensten. Deze diensten zijn in ontwikkeling en zodra bekend, plaatsen we de tarieven hiervan op onze website.

Wachttijden

Wanneer u zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van onze zorgprofessionals. Normaal gesproken ontvangt u gelijk de gevraagde zorg. In sommige gevallen is dit afhankelijk van de ruimte en de bijzondere lokale situatie. 

Zorg in beeld