Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Wlz zorg

Heeft u gedurende de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wlz. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. Bij langdurige zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan zorg op het gebied van:

  • Begeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging en verpleging

Voor deze zorg betaalt u vanaf 18 jaar een bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag wordt berekend door het CAK. Hier leest u er meer over.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij  het Centrum Indicatiestelling Zorg. U kunt ook uw familie of vertegenwoordiger vragen deze voor u aan te vragen of contact opnemen met uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Wanneer u zorg aanvraagt vanwege een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, heeft u recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Hier leest u er meer over. 

 

Zorg in beeld