Uitzoomen
Inzoomen
Particuliere zorg & PGB

Zorg uit uw
eigen budget of PGB

Mogelijk heeft u een eigen budget beschikbaar of persoonsgebonden budget (PGB) toegewezen gekregen, waarmee u extra zorg wilt inkopen. We kijken graag samen met u hoe we u het beste kunnen helpen.

Particuliere zorg: extra zorg buiten uw zorgplan

Het is mogelijk dat u graag extra zorg wilt ontvangen die niet binnen uw zorgplan valt. Denk aan (extra) hulp in het huishouden of aan extra zorguren. Geef in dat geval bij ons aan wat uw wensen zijn. Wij kijken dan eerst of u geholpen kunt worden door uw familie, een organisatie in uw buurt of uw sociale netwerk. Wij hebben contacten met ouderen-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in uw buurt en kijken graag samen met u en uw mantelzorger(s) of en zo ja hoe deze organisaties u kunnen ondersteunen.

Als u niet verder geholpen kan worden door één van deze mensen of organisaties, dan kunnen wij, afhankelijk van uw vraag, tegen vergoeding één van onze verzorgenden of verpleegkundigen inzetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en onze tarieven contact op met het team in uw buurt.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u een PGB toegewezen heeft gekregen, neem dan contact op met ons wijkverplegingsteam bij u in de buurt. Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking. Samen met u en uw familie/mantelzorger(s) stellen we vervolgens uw zorgplan op dat past binnen uw persoonsgebonden budget.