Uitzoomen
Inzoomen
Ondersteuning mantelzorg

Mantelzorg als onderdeel
van uw zorgplan

Heeft u kinderen, buren of andere mantelzorgers die u extra willen helpen bij niet-verpleegkundige handelingen? Wij zullen uw mantelzorgers in dat geval professioneel begeleiden. Op die manier kunnen zij u ondersteunen en kleine zorgtaken overnemen.

Bij niet-verpleegkundige handelingen moet u denken aan ondersteuning in het huishouden (boodschappen doen, schoonmaken, koken en wassen), persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden) en ondersteuning op emotioneel gebied. Maar ook kunt u denken aan hulp met uw financiën en organisatie van uw huishouden. Uw mantelzorger geeft zelf aan welke taken wel of niet van hem of haar mogen worden verwacht. Wij stemmen samen af wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.