Decubitus of IAD?

Incontinentiegeassocieerde dermatitis (IAD) is huidletsel dat wordt veroorzaakt door langdurig contact met urine of feces. Door het verhoogde PH (zuurgraad) van vocht van urine of ontlasting wordt de huid aangetast. Er ontstaat roodheid en de oppervlakkige huidlagen kunnen kapot gaan. Mensen met IAD zijn gevoelig voor secundaire huidinfecties, zoals bijvoorbeeld candida (schimmelinfectie).

In de dagelijkse praktijk zijn IAD en decubitus vaak lastig van elkaar te onderscheiden. En dat terwijl beide huidletsels om een andere behandelingen vragen. Om het onderscheid tussen IAD en decubitus goed te leren kennen, is het belangrijk om kennis te hebben van de kenmerken en de oorzaken van beide huidletsels. Dit wordt duidelijk in het schema van Nursing (2014):

Terug naar de beginpagina voor de zorgprofessional>>