Oncologische wond

De juiste ondersteuning op het juiste moment

Kanker is voor u en voor uw naasten een ingrijpende ziekte. De periode van ‘ziek zijn’, behandeling en eventueel herstel is een emotioneel en fysiek zwaar proces. Het is dan ook belangrijk dat u de juiste ondersteuning krijgt. Naast onze reguliere thuiszorg kunnen wij u thuis ondersteunen bij de behandeling van uw oncologische wond. 

Er bestaan twee soorten oncologische wonden, die elk hun eigen behandeling krijgen. In overleg met uw huisarts of specialist in het ziekenhuis, bepaalt u de meest passende behandeling die voor u op dat moment in uw thuissituatie mogelijk en wenselijk is.

1. Wond na een chirurgische behandeling

Na een (chirurgische) behandeling van een tumor blijft in sommige gevallen een wond over die goed verzorgd moet worden. Samen met uw specialist bepalen we de beste behandelmethode voor uw thuissituatie, zodat de wond vlot en mooi zal genezen en u weer snel uw leven kunt oppakken.

2. Wond als gevolg van (uitzaaiingen van) een tumor

Als gevolg van een tumor of uitzaaiingen ervan, wordt de huid vaak aangetast. Men spreekt dan van ‘oncologische ulcera’. Genezing is in deze fase vaak niet meer mogelijk. Onze wondbehandeling richt zich daarom met name op een goede kwaliteit van leven met zo min mogelijk pijn en belemmeringen voor uw laatste wensen. Wij zetten ons in om deze laatste fase zo draaglijk mogelijk te maken. Als u dat wenst, kan Allerzorg palliatieve terminale zorg inzetten om u te ondersteunen in deze laatste levensfase. 

Wondzorg aanvragen