Persoonljike zorg, altijd in de buurt

Goede zorg betekent persoonlijke zorg. Zorg die afgestemd is op uw wensen en uw situatie. Om dat mogelijk te maken, krijgt u zorg van een klein en vast team van zorgverleners. Bovendien kennen de zorgverleners elkaar goed en is er onderling goed overleg, waardoor alle zorgverleners in uw team weten wat u nodig heeft en snel kunnen inspelen op veranderingen in uw zorgbehoefte.  

Uw zorgteams hebben veel contact met welzijnsorganisaties bij u in de buurt. Als het nodig is, kijken uw zorgverleners samen met u en uw mantelzorger(s) hoe deze organisaties u eventueel kunnen ondersteunen. U kunt altijd bij uw wijkverpleegkundige of bij een vestiging bij u in de buurt informeren naar wat er mogelijk is in uw omgeving. 

Contact met Allerzorg