Vergoeding palliatieve terminale zorg

Palliatieve zorg valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. Het kan ook zijn dat palliatieve zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval is het afhankelijk van uw situatie of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg.

Mocht uw levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Deze zorg wordt maximaal drie maanden vergoed. De verklaring kan, indien van toepassing, eenmaal met drie maanden verlengd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u desgewenst de hele dag op professionele wijze ondersteunen.

We kunnen u helpen bij het aanvragen van palliatieve terminale zorg. Ook kunnen we uw vragen over de vergoeding van de zorg beantwoorden.

Palliatieve terminale zorg aanvragen