Regionaal palliatief netwerk

In de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte kunnen zich allerlei problemen voordoen. Misschien zet u wel vraagtekens bij de behandelwijze van uw arts of speelt u met een levenseinde-wens waar u meer over wilt weten. Vragen, onzekerheden en problemen waar u graag een professioneel antwoord op wil.

Alle palliatieve teams van Allerzorg zijn lid van het Regionale Netwerk Palliatieve Zorg. Binnen dit netwerk werken we samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen in uw regio. In het netwerk zijn palliatief geschoolde artsen, apothekers, psychosociale zorgverleners en geestelijk verzorgers op de achtergrond actief om onderling te overleggen. Als u meer informatie over palliatieve zorg in uw regio zou willen lezen, dan kunt u de website www.netwerkpalliatievezorg.nl raadplegen.