Rust en ruimte voor uw wensen en behoeften

Vanaf het allereerste moment sluiten wij onze zorg aan op de wensen van u en uw familie. We komen langs om gevoel te krijgen bij u en uw situatie en maken kennis met u en uw (eventuele) mantelzorger en naaste familie. Samen met u en met hen bespreken we welke zorg er op dat moment wenselijk en nodig is. Maar we bespreken ook welke naastliggende wensen en behoeften er zijn.

Persoonlijke én professionele zorg. Als het nodig is 24 uur per dag.

Onze zorg begint met dagelijkse ondersteuning bijvoorbeeld bij het opstaan, het douchen en het eten. We pakken zoveel mogelijk dagelijkse dingen op, zodat u alle tijd heeft om de laatste periode door te brengen met uw geliefden, vrienden en naasten. Afhankelijk van de situatie van de cliënt bieden wij ook verpleegkundige zorg. Als het nodig is, kunnen wij 24 uur per dag aanwezig zijn. Ook 's nachts kunnen wij aanwezig zijn voor ondersteuning en zorg, zodat u als partner, familie of andere naasten ook de mogelijkheid krijgt om uit te rusten.

Wat zijn uw wensen?

Wat er ook gebeurt en wat u ook wenst, we kijken naar u als mens. U verdient een waardig en mooi afscheid. Daar dragen wij graag aan bij. We luisteren daarom goed naar u en naar uw naasten en stellen alles in het werk om uw wensen te realiseren. Wij zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk taken van u en uw naasten uit handen nemen, zodat u alle tijd en ruimte heeft om de laatste periode door te brengen zoals u wenst. Omringd door uw naasten kunt u de laatste periode in rust doorbrengen.