In overleg stellen we uw zorgbehoefte vast

Om palliatieve zorg thuis te ontvangen kunt u contact opnemen met de PTZ-coördinator bij u in de buurt (klik hier voor contactgegevens). In het geval van palliatieve terminale zorg heeft uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis aangegeven dat er sprake is van een terminale fase (zie ook vergoeding verzekering).
Onze wijkverpleegkundige stelt vervolgens in overleg met u en uw naasten vast hoeveel zorg u thuis nodig heeft en hoe dit vorm gegeven kan worden. Aan de hand van uw wensen gaan wij de juiste zorg regelen. Daarbij blijft u altijd degene die bepaalt wat er gebeurt.

Als u vanuit het ziekenhuis naar huis komt, dan wordt alles voor u geregeld door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis.

Wij zullen er alles aan doen om u thuis de zorg te laten krijgen die u nodig heeft. Desgewenst kunnen wij u de hele dag op professionele wijze ondersteunen. Samen maken we er een comfortabel en liefdevol afscheid van.

[FORMULIER]