Specialistische zorg voor uw kind

Al onze kindzorgteams hebben medewerkers specialistisch verpleegkundige handelingen kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan handelingen als:

 • Blaascatheterisatie en blaasspoeling
 • Bloedglucose meten en insuline toedienen
 • Tracheacanulezorg inclusief canulewissel
 • Thuisbeademing
 • Infuustherapie: perifeer via easypump, centraal veneuze lijn en portocath
 • Injecteren: intracutaan, subcutaan en intramusculair
 • Toedienen medicatie via injectie, oraal, blaascatheterisatie
 • Voedingssondes wisselen en verzorgen
 • Sondevoeding toedienen via neussonde, PEG-catheter en Mic-keybutton
 • Verwisselen PEG-catheter met ballonfixatie en Mic-keybutton
 • Wondbehandeling
 • Stomazorg
 • Darmspoelen hoog en laag via klysma, canule, peristeensysteem ea
 • Zuurstof toedienen via neussnor, kapje of canule
 • Kinderreanimatie

Als u vragen heeft over één van deze handelingen of staat de handeling die u wenst niet in dit rijtje, neem dan contact met ons op. Wij zullen ons uiterste best doen de zorg te regelen die uw kind nodig heeft

[FORMULIER]