Wilt u een (her)indicatie aanvragen voor uw kind?

Let op! In bepaalde regio's hebben we helaas te maken met onderbezetting van indicerende kinderwijkverpleegkundigen. Het kan voorkomen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Is dat het geval, dan geven wij dit bij u aan en attenderen we u op alternatieve mogelijkheden.

Het inventariseren van zorg is een proces, waarbij het kind en de ouders, de indicerend kinderverpleegkundige intensief samenwerken. Tijdens dit proces begeleidt en ondersteunt Allerzorg u zo goed mogelijk bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Dit doen wij door samen met u en uw kind 3 stappen te doorlopen:

 1. De zorg- en hulpvraag brengen we in kaart;
 2. We bepalen welke zorg er wel/niet onder de Zorgverzekeringswet valt;
 3. Welke zorg en leveringsvorm passen bij uw zorg- en hulpvraag en past binnen uw gezin.

Allerzorg Kindzorg

Allerzorg Kindzorg is een gespecialiseerde kinderthuiszorgorganisatie. Wij verlenen sinds 2006 kinderverpleegkundige zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Als geen ander weten wij hoe intensief de zorgverlening aan zieke kinderen is. Deze ervaring en expertise heeft grote meerwaarde bij het inventariseren van zorg.

Wij voldoen aan alle voorwaarden

Onze HBO-kinderverpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en gespecialiseerd in indicatiestelling voor de Zorgverzekeringswet. Wij hebben contracten en overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland en zijn lid van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BinkZ). Bij het inventariseren van zorg werken wij volgens de meest recente versie van het VenVN normenkader en de Handreiking Intensieve Kindzorg (HIK).

Heeft u hulp nodig?

Wist u dat er diverse mogelijkheden zijn om u te ondersteunen bij het aanvragen en/of beheren van een indicatie? U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een cliëntondersteuner of de vereniging Per Saldo. Een cliëntondersteuner wordt - indien dit is opgenomen in uw zorgverzekering - vergoed door uw zorgverzekeraar of via de gemeente als u een Wmo/Jeugdwet-beschikking heeft of heeft aangevraagd.

Herindicatie

Wilt u een herindicatie van de zorg aanvragen? Neem dan 3 maanden voordat de huidige indicatie vervalt contact met ons op. Wij helpen u dan met het inventariseren van de zorg voor uw kind.

Onze werkwijze

Stap 1:

Vul het aanvraagformulier ‘(her)indicatie zorgvraag’ in. U geeft ons hiermee toestemming om contact met u op te nemen om het inventarisatieproces op te starten. Voordat u het formulier invult, vragen wij u de voorwaarden voor een inventarisatie zorgvraag via Allerzorg-Kindzorg goed door te nemen.

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, vragen wij u het formulier alleen in te vullen als u een slotje en https:// in de url ziet staan. Uw gegevens worden bij ons steeds beveiligd en volgens de richtlijnen van de AVG bewaard en verwerkt. Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u via e-mail een bevestiging. Als u deze bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u via kindzorg-pgb@allerzorg.nl contact opnemen.

Goed voorbereid

Onze website werkt met tijd-sessies. Na één uur ververst onze website en dus ook het formulier. Het is mogelijk dat u dan reeds ingevulde gegevens kwijtraakt. Om dit te voorkomen, vragen wij u het formulier eerst goed door te lezen en alle benodigde informatie vooraf klaar te leggen. Dit vereenvoudigt het invullen en voorkomt dat uw invulsessie mogelijk onderbroken wordt. Welke gegevens zijn nodig:

 • BSN kind
 • Relatienummer zorgverzekeraar
 • Naam hoofdbehandelaar, ziekenhuis, inclusief contactgegevens
 • Bij een herindicatie: Eindbesluit PGB, einddatum, verdeling en hoeveelheid uren verpleging (VP) en persoonlijke verzorging (PV)
 • Diagnose/korte ziektegeschiedenis
 • Lijstje met verpleegkundige en persoonlijke zorg handelingen
 • Duidelijk weergeven wat de reden is dat uw kind (nog) onvoldoende zelfredzaam is

Stap 2:

In het telefonisch contact:

 • Nemen wij met u de zorg- en hulpvraag door en inventariseren wij of de zorg binnen de zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Er kan ook sprake zijn van een combinatie tussen de Zvw en de Jeugdwet.
 • Maken wij een afspraak voor een huisbezoek. De aanwezigheid van uw kind is hierbij noodzakelijk. 
 • Vragen wij u om aanvullende onderbouwende informatie aan te leveren.
 • U ontvangt na afloop van het telefoongesprek een bevestigingsmail van ons met de datum en tijd van het huisbezoek.

Stap 3:

Wij komen bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek brengen wij samen met u en uw kind de zorg- en hulpvraag in kaart. 

Stap 4:

De kinderverpleegkundige bepaalt de vervolgstappen en bespreekt deze met u aan het einde van het gesprek. Het is mogelijk dat er meer informatie nodig is en/of een intercollegiaal overleg wordt ingepland om de vervolgstappen te bepalen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij kunnen een verzoek voor (her)indicatie van de zorg pas in behandeling nemen als het aanvraagformulier is ingevuld, zoals beschreven onder stap 1.

Aanvraagformulier (her)indicatie zorgvraag

Persoonsgegevens

Medisch

Zijn er nog andere disciplines betrokken bij de zorg van uw kind? Geef aan welke en wat is de reden (kort) hiervoor:

Ontwikkeling

Geef aan of er eventuele gevolgen van de ziekte/aandoening van uw kind op de volgende vlakken:

Sociaal

Veiligheid

Zorg en wetten

Onderstaande velden invullen bij een herindicatie:
Welke uren staan er op de toekenningverklaring van de herindicatie?
Zo ja, vul dan onderstaande velden in:

Overig

Let op! Check in uw mailbox (ook bij spam) of u de automatische bevestigingsmail heeft gekregen.

Heeft u na 24 uur nog geen bevestiging ontvangen? Er is waarschijnlijk iets niet goed gegaan. Wij vragen u om dan contact met ons op te nemen via kindzorg-pgb@allerzorg.nl.