Wilt u een PGB (her)indicatie aanvragen voor de zorg aan uw kind?

Let op! In bepaalde regio's hebben we helaas te maken met onderbezetting van PGB-indicerende kinderwijkverpleegkundigen. Het kan voorkomen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Is dat het geval, dan geven wij dit bij u aan en attenderen we u op alternatieve mogelijkheden.

Het indiceren van zorg is een proces, waarbij het kind en de ouders, de indicerend kinderverpleegkundige en de zorgverzekeraar intensief samenwerken. Tijdens dit proces begeleidt en ondersteunt Allerzorg u zo goed mogelijk bij het organiseren van correcte documentatie, zodat u de juiste indicatie kunt aanvragen.

Allerzorg Kindzorg

Allerzorg Kindzorg is een gespecialiseerde kinderthuiszorgorganisatie. Wij verlenen sinds 2006 kinderverpleegkundige zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Als geen ander weten wij hoe intensief de zorgverlening aan zieke kinderen is. Deze ervaring en expertise heeft grote meerwaarde bij het stellen van een PGB (her)indicatie.

Wij voldoen aan alle voorwaarden

Onze HBO-kinderverpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en gespecialiseerd in indicatiestelling voor de Zorgverzekeringswet. Wij hebben contracten en overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland en zijn lid van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BinkZ). Bij het indiceren werken wij volgens de meest recente versie van het VenVN normenkader en de Handreiking Intensieve Kindzorg (HIK).

Wat kunt u zelf voorbereiden?

 • Wij verzoeken u om het 'reglement Zvw-PGB verpleging en verzorging' van uw zorgverzekeraar voorafgaand aan ons gesprek door te nemen. Hierin staan de rechten, plichten, verwachtingen en voorwaarden voor het toekennen en organiseren van het PGB benoemd. U vindt dit document op de website van de zorgverzekeraar van uw kind. 
   
 • Via de rijksoverheid vindt u aanvullende informatie over het organiseren van medische kindzorg thuis. Hierbij wordt tevens toegelicht welke zorg binnen de zorgverzekeringswet valt en welke ondersteuning vanuit de jeugdwet bekostigd wordt. Zie ook: Regelhulp Medische kindzorg thuis Ministerie van VWS.
   
 • Wist u dat er diverse mogelijkheden zijn om u te ondersteunen bij het aanvragen en/of beheren van een PGB? U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een cliëntondersteuner of de vereniging Per Saldo. Een cliëntondersteuner wordt - indien dit is opgenomen in uw zorgverzekering - vergoed door uw zorgverzekeraar of via de gemeente als u een Wmo/Jeugdwet-beschikking heeft of heeft aangevraagd.

Herindicatie

Wilt u een herindicatie aanvragen? Neem dan 3 maanden voordat de huidige indicatie vervalt contact met ons op.  

Onze werkwijze

Stap 1: Vul het aanvraagformulier PGB (her)indicatie in. U geeft ons hiermee toestemming om contact met u op te nemen om het indicatieproces op te starten. Voordat u het formulier invult, vragen wij u de voorwaarden voor een PGB-indicatiestelling via Allerzorg-Kindzorg goed door te nemen.

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, vragen wij u het formulier alleen in te vullen als u een slotje en https:// in de url ziet staan. Uw gegevens worden bij ons steeds beveiligd en volgens de richtlijnen van de AVG bewaard en verwerkt. Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u via e-mail een bevestiging. Als u deze bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u via kindzorg-pgb@allerzorg.nl contact opnemen. 

Onze website werkt met tijd-sessies. Na één uur ververst onze website en dus ook het formulier. Het is mogelijk dat u dan reeds ingevulde gegevens kwijtraakt. Om dit te voorkomen, vragen wij u het formulier eerst goed door te lezen en alle benodigde informatie vooraf klaar te leggen. Dit vereenvoudigt het invullen en voorkomt dat uw invulsessie mogelijk onderbroken wordt. Welke gegevens zijn nodig:

 • BSN kind
 • Relatienummer zorgverzekeraar
 • Naam hoofdbehandelaar, ziekenhuis, inclusief contactgegevens
 • Eindbesluit PGB, einddatum, verdeling en hoeveelheid uren verpleging (VP) en persoonlijke verzorging (PV)
 • Diagnose/korte ziektegeschiedenis
 • Lijstje met verpleegkundige en persoonlijke zorg handelingen
 • Duidelijk weergeven wat de reden is dat uw kind (nog) onvoldoende zelfredzaam is

Stap 2: In het telefonisch contact:

 • Nemen wij met u de zorg- en hulpvraag door en inventariseren wij of de zorg binnen de zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Er kan ook sprake zijn van een combinatie tussen de Zvw en de Jeugdwet.
 • Maken wij een afspraak voor een huisbezoek. De aanwezigheid van uw kind is hierbij noodzakelijk.  
 • Vragen wij u om aanvullende onderbouwende informatie aan te leveren.
 • U ontvangt na afloop van het telefoongesprek een bevestigingsmail van ons met de datum en tijd van het huisbezoek.

Stap 3: Wij komen bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek brengen wij samen met u en uw kind de zorg- en hulpvraag in kaart.  

Stap 4: De kinderverpleegkundige werkt de (her)indicatie uit. Dit is een zorgplan, anamnese (voorgeschiedenis en huidige situatie) en het aanvraagformulier PGB deel 1. U ontvangt de uitwerking van ons via e-mail.

Stap 5: Aanvraagformulier PGB deel 2 vult u zelf in.

Stap 6: Het volledig ingevulde aanvraagformulier PGB deel 2 stuurt u samen met hetgeen u van ons heeft ontvangen (zorgplan, anamnese, aanvraagformulier PGB deel 1) naar uw zorgverzekeraar.

Vragen?

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij kunnen een verzoek tot (her)indicatie pas in behandeling nemen als het aanvraagformulier is ingevuld, zoals beschreven onder stap 1.