Vergoeding en verzekering jeugdhulp

Ben je of is je kind jonger dan achttien jaar? Dan kan de begeleiding en/ of behandeling geboden worden uit de jeugdwet of WLZ. We hebben met veel gemeenten een overeenkomst voor jeugdhulp afgesloten. Op de pagina jeughulp aanbod per regio kunt u vinden welke gemeenten hieronder vallen. Voor jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van de gemeente of een andere bevoegde verwijzer binnen de jeugdwet. Bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts. Soms is een verwijzing vanuit het CIZ nodig als het om WLZ gaat.

U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding die onder de Jeugdwet valt.

Contact opnemen