Jeugdhulp aan kinderen en gezinnen

Allerzorg biedt jeugdhulp binnen diverse gemeenten. Deze hulp bieden we in de thuissituatie van de jeugdige en ouders. Indien nodig en in afstemming met betrokkenen kan deze hulp ook deels op school van de jeugdige plaats vinden, afhankelijk van de hulpvraag. Wij geloven in de kracht van thuis en dat daar gerichter aan de doelen kunt werken, meer laagdrempelig en integraal. Onze uitgangspunten zijn ‘samen krachtig’ en ‘zo normaal als mogelijk’. Denk aan jeugdhulp voor:

  • Gezinnen met meervoudig complexe problematiek
  • Kwetsbare zwangeren en eerste 1000 dagen kind
  • Problemen in de ouder-kind interactie
  • Huilbaby’s
  • Opvoedondersteuning
  • Kinderen met gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen
  • Kinderen met somatische problematiek (met grote impact op het gezinsleven)
  • Kinderen/gezinnen met een zorgvraag op gebied van palliatief terminale zorg/nazorg

Bij de start van de hulpverlening wordt samen met de jeugdige en gezinsleden nagegaan wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. Positieve gezondheid is hier een onderdeel van. Het stelt de jeugdige en zijn omgeving centraal. In plaats van de focus op de beperking te leggen, leggen we de nadruk op eigen regie, het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de mens en het betrekken van het gehele systeem.

Aanbod jeugdhulp per regio
Cliënttevredenheid
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandAllerzorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Lieneke

De zorg was niet alleen op onze zoon gericht, maar op ons hele gezin.