Samenwerking Allerzorg en ZORGassist

Allerzorg biedt in samenwerking met ZORGassist huishoudelijke verzorging aan. Dat betekent dat u hulp en begeleiding bij uw huishoudelijke taken kunt krijgen als u zorg afneemt van Allerzorg. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit uw indicatie.

Als u geen zorg van Allerzorg afneemt, kunt u contact met ons opnemen. In overleg kijken we of in uw indicatie ook huishoudelijke zorg kan worden toegewezen aan Allerzorg.

ZORGassist ondersteunt zorgaanbieders in de laag complexe zorg. ZORGassist heeft zelf geen contract met gemeentes en werkt alleen in onderaanneming. ZORGassist confirmeert zich aan de eisen in de contracten die u met gemeente en/of zorgkantoor heeft afgesloten.ZORGassist is ISO 9001:2015 gecertificeerd.