Hoe kan ik een indicatie aanvragen?

Wilt u huishoudelijke verzorging aanvragen voor bijvoorbeeld uzelf, uw partner of uw ouders? Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt huishoudelijke verzorging gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Via uw gemeente krijgt u toegang tot ondersteuning en/of zorg. In sommige gemeenten kunt u zorg aanvragen bij een zogeheten 'Wmo-loket', in andere gemeenten kunt u zorg aanvragen via een sociaal wijkteam. Informeer bij uw gemeente op welke manier u huishoudelijke verzorging kunt aanvragen.

Wet langdurige zorg

Heeft u een WLZ-indicatie MPT (modulair pakket thuis) of VPT (volledig pakket thuis)? Dan kan de huishoudelijke zorg die u nodig heeft vanuit deze indicatie worden gefinancierd. Als u al zorg van Allerzorg ontvangt, dan kunt u bij uw wijkverpleegkundige aangeven dat u ook huishoudelijke zorg van Allerzorg wilt ontvangen. Zij berekent voor u hoeveel uur huishoudelijke zorg u vanuit de indicatie kunt ontvangen.

Geen zorg van Allerzorg? 

Ook als u zorg of begeleiding krijgt van een andere zorgaanbieder, kunt u zorg krijgen via ZorgAssist. In overleg kijken we of in uw Wlz-indicatie ook huishoudelijke zorg kan worden toegewezen aan Allerzorg.

Particuliere zorg inkopen

Ook zonder indicatie (of aanvullend op uw indicatie) kunt u huishoudelijke hulp aanvragen bij Allerzorg. De uitvoering van deze zorg wordt geleverd door ZorgAssist. Neemt u contact met ons op voor meer informatie over particuliere financiering van huishoudelijke hulp. Allerzorg helpt u graag bij uw aanvraag voor huishoudelijke verzorging die wordt geleverd door ZorgAssist.