Vergoeding en verzekering

Hoe de begeleiding voor u, uw kind of gezin wordt bekostigd is afhankelijk van de zorgindicatie.

Vanaf 1 januari 2015 is begeleiding ondergebracht bij gemeenten. De begeleiding van 0 tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De begeleiding van personen vanaf 18 jaar valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze tweedeling is belangrijk voor de hoogte van uw eigen bijdrage.

Jeugdwet

Kinderen van 0-18 jaar die begeleiding nodig hebben vallen onder de Jeugdwet. U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding die onder de Jeugdwet valt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u begeleiding nodig, dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u vanuit de Wmo krijgt. Het CAK (centraal administratiekantoor) int de eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor ondersteuning thuis is. Dit bedrag kan afwijken van het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen, want de berekening levert namelijk een globale indicatie van uw eigen bijdrage op.

Particuliere zorg inkopen

Ook zonder indicatie kunt u begeleiding inkopen bij Allerzorg of naast uw indicatie extra zorg inkopen. Neem contact met ons op om te bespreken wat de kosten zijn van particuliere zorg.

Contact opnemen met Allerzorg