Begeleiding aanvragen

Wilt u begeleiding aanvragen voor uzelf, uw partner of uw ouders? Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op eigen wijze. Sommige gemeenten kiezen voor het inrichten van een Wmo-loket en andere kiezen voor het instellen van sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.

Informeert u bij de gemeente waar u woont op welke wijze u begeleiding kunt aanvragen. Als dat wenselijk is helpt Allerzorg u graag bij het vinden van de juiste weg binnen uw gemeente.

Heeft uw gemeente u een indicatie voor begeleiding toegekend, kunt u daarmee bij Allerzorg terecht. Stel hier vrijblijvend uw vraag of vraag begeleiding aan.