Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Privacyverklaring

Allerzorg vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is. Hieronder vindt u onze geldende privacyverklaringen. 

Privacyverklaring cliënten

Privacyverklaring medewerkers

Privacyverklaring gebruik website

Contactformulieren

Via onze website kunt u met ons in contact komen. Hiervoor gebruiken wij een aantal contactformulieren. Op deze formulieren worden verschillende persoonlijke gegevens ingevuld zoals uw naam, contactgegevens en uw vraag of opmerking. Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming om de gegevens te verwerken.
Wilt u de gegeven toestemming m.b.t. een ingevuld websiteformulier intrekken? Dat kan. Mail dan naar privacy@allerzorg.nl.