Uitzoomen
Inzoomen
Regionaal palliatief netwerk

Persoonlijke vraag
professioneel antwoord

In de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte kunnen zich allerlei problemen voordoen. Misschien zet u wel vraagtekens bij de behandelwijze van uw arts of speelt u met een levenseinde-wens waar u meer over wilt weten. Vragen, onzekerheden en problemen waar u graag een professioneel antwoord op wilt.

Alle Palliatieve teams van Allerzorg zijn lid van het Regionale Netwerk Palliatieve Zorg waarin we samenwerken met huisartsen en wijkverpleegkundigen in uw regio. Binnen deze Regionale Netwerken zijn palliatief geschoolde artsen, apothekers, psychosociale zorgverleners en geestelijk verzorgers op de achtergrond actief om onderling te overleggen. Als u meer informatie over palliatieve zorg in uw regio wilt, dan kunt u de website www.netwerkpalliatievezorg.nl raadplegen.