Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Centrale Cliëntenraad

Denkt u met ons mee?

Elke dag streven onze zorgverleners ernaar om u de beste zorg te leveren. Uw mening is daarbij belangrijk, het gaat er immers om hoe u als cliënt onze zorg ervaart. Daarom gaat de centrale cliëntenraad (CCR) graag met u in gesprek en horen wij graag van u waar u tevreden mee bent of op welke vlakken u verbetering ziet.  

Binnen de cliëntenraad zijn er contactpersonen die namens de raad contact met zorgkantoren onderhouden, nieuwsbrieven schrijven, of bijvoorbeeld contact tussen "lotgenoten" bevorderen. Per regio verschilt deze inzet. Ook u kunt contactpersoon worden. Hiermee helpt u de cliëntenraad de belangen van cliënten te behartigen, advies te geven aan het dagelijks bestuur en de kwaliteit van de zorg te bewaken. Tevens kunt u panellid worden. Dit houdt in dat de CCR twee keer per jaar contact met u opneemt met vragen over een actueel onderwerp. Ook mantelzorgers van cliënten kunnen panellid worden.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De CCR neemt in de loop van het jaar (telefonisch) contact op met ongeveer 150 cliënten om de tevredenheid over de zorg te peilen. Ook wordt gevraagd naar mogelijke verbeteringen, op- en aanmerkingen. Als u in dit kader gebeld wordt, kunt u dus alles kwijt wat u wilt. Uw mening wordt anoniem verwerkt. De CCR bespreekt de resultaten met de verschillende zorgspecialisten. Uit dit doorlopende onderzoek komen voortdurend leerzame zaken naar voren die tot allerlei verbeteringen leiden. Dit onderzoek staat geheel los van de evaluaties die Allerzorg zelf periodiek uitvoert, de CCR is immers een onafhankelijk orgaan.

U kunt altijd uw eigen ideeën voorleggen aan onze Cliëntenraad. Heeft u een goed idee of een suggestie voor ons? 

Contact met de cliëntenraad