"Noem mij maar een mobiele wondpoli"

“Noem mij maar een mobiele wondpoli”, zegt Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist bij Allerzorg. Zij richtte in 2017 een gespecialiseerd wond- en dermatologieteam op in Amsterdam om cliënten met complexe wonden thuis te kunnen verzorgen. “We merken dat de  belasting voor de cliënt en zijn of haar omgeving lager is als zij thuis verpleegd worden.”

Na 15 jaar te hebben gewerkt als wondexpert in het ziekenhuis, stapte Annemiek over naar de thuiszorg. In het ziekenhuis zag zij jaarlijks 200 nieuwe patiënten binnenkomen met complexe wonden. Behandeling in het ziekenhuis is vaak belastend voor deze patiënten: zij zijn vaak afhankelijk van derden of van medisch vervoer om in het ziekenhuis te komen.

“Ik herinner me nog een oudere patiënte met een ernstige doorligwond. Telkens als zij naar het ziekenhuis moest om haar wond te laten verzorgen, werd zij in een ambulance vervoerd. Hoe prettig zou het voor deze mevrouw zijn geweest als zij gewoon thuis verzorgd kon worden?”, zegt Annemiek. “Het probleem is dat de zorgverleners in de eerste lijn – huisartsen en wijkverpleegkundigen – niet voldoende kennis hebben om dit soort complexe wonden te kunnen behandelen. Als gevolg daarvan wordt een patiënt te snel weer terug naar het ziekenhuis verwezen. In Amsterdam had Allerzorg nog geen wijkteam “Wond & Dermatologie”. Patiënten van de wondpoli vonden het vervelend dat er veel verschillende zorgverleners werden ingezet die bovendien niet goed leken te weten hoe de wonden het beste verzorgd konden worden.”

Zorg rondom de cliënt, gewoon thuis

In 2016 kwam Annemiek in contact met een aantal verpleegkundig specialisten van Allerzorg. Ze was onder de indruk van hun werkwijze. Allerzorg gelooft dat de zorg vanuit de behoefte van mensen georganiseerd moet worden, zoals je dat ook voor je eigen vader, moeder of kinderen zou doen. In deze visie is er een minder strikte scheidingslijn tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis.

Met een ziekenhuislicentie - die de kwaliteit van de zorg thuis waarborgt - komen de verpleegkundig specialisten van Allerzorg wondzorg als zelfstandig behandelaar bij cliënten thuis. Annemiek was zo enthousiast over dit concept, dat ze begin 2017 bij Allerzorg ging werken.

Ziekenhuis op wielen

Terug naar het jaarverslag

Annemiek vertelt: “Ik zeg wel eens dat mensen mij kunnen zien als een mobiele wondpoli.  Als zelfstandig behandelaar kom ik bij de mensen thuis voor diagnostiek en het maken van een behandelplan. De zorg wordt daarmee persoonlijker, efficiënter en goedkoper. Maar het belangrijkste is dat de belasting voor de cliënt en zijn of haar omgeving lager is. Als ik voor het eerst bij een cliënt thuis kom, stem ik samen met de cliënt af waar de behoeften liggen en wat iemand zelf nog wil of kan. Ik wil de regie bij de cliënt houden en ondersteun waar nodig is. Sommige cliënten willen zelf hun wonden verbinden, anderen willen dat door het wond - en dermatologieteam laten doen. Als thuisbehandelaar heb ik nauw contact met specialisten in het ziekenhuis en de huisarts van de cliënt. Zo brengen we kennis en kunde uit zowel de eerste als de tweede lijn bij elkaar. Ik merk dat we veel van elkaar kunnen leren. Zo meten wij voorafgaand aan het zwachtelen de enkel-arm index, een graadmeter voor de doorbloeding van een been. We hebben ervaren dat niet alle huisartsen dit doen omdat zij niet de juiste materialen of de tijd daarvoor hebben. Deze meting is echter heel belangrijk bij het opstellen van het juiste zorgbeleid. Nu we op deze manier werken, leren we van elkaar en bieden we complete diagnostiek en zorg. We maken duidelijke afspraken, delen de zorg en vullen elkaar aan. Bovendien delen we met deze intensieve samenwerking niet alleen onze kennis, maar bieden we ook uitstekende ketenzorg. Hierdoor kan de zorg van een cliënt thuis worden voortgezet en zien cliënten telkens eenzelfde vertrouwde zorgverlener.”