Goede zorg zoals het hoort

Allerzorg staat voor het leveren van kwalitatief goede zorg waarbij het belang van de cliënten altijd voorop staat. We zijn elke dag bezig onze zorg kwalitatief hoog te houden en als het even kan nog beter te maken. Op basis van informatie van onze cliënten en in samenwerking met o.a. zorgverzekeraars hebben wij normen opgesteld waaraan onze dienstverlening moet voldoen.

Jaarlijks wordt onze zorg aan deze normen getoetst en als het nodig is passen we onze processen en werkwijze aan. Zo zorgen we ervoor dat onze zorg- en dienstverlening steeds wordt verbeterd. Allerzorg voldoet aan de ISO-Healthcare certificering. Deze certificering laat open hoe er invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen.

Bekijk onderstaande documenten om meer inzicht te krijgen in hoe wij binnen Allerzorg de kwaliteit waarborgen:

Zorgbrede Governancecode

Een aantal brancheorganisaties in de zorg heeft in 2006 het initiatief genomen om een governancecode op te stellen. Dit betreft regels voor goed bestuur en toezicht in zorginstellingen. Allerzorg onderschrijft deze governancecode en hanteert de richtlijnen in de structuur van toezicht.

ISO