Persoonlijke zorg thuis

Als u zorg thuis nodig heeft, dan kunt u rekenen op de deskundige zorgverleners van Allerzorg. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om u thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg & dermatologie, palliatieve terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie; wij staan voor u klaar.

Als u vragen heeft, uw wensen met ons wil bespreken of zorg wil aanvragen, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons terecht. Uw zorgverleners werken in kleine en flexibele teams zodat de zorg snel opgestart kan worden, zo mogelijk al binnen drie uur. 

Om landelijk goede zorg te verlenen, worden uw zorgteams aangestuurd vanuit het centrale kantoor in Woerden. Hier zijn de afdelingen administratie, personeelszaken, zorginkoop, communicatie en ICT gehuisvest. De directie wordt op verschillende terreinen bijgestaan door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Zorg Advies Raad. De directie voert het dagelijks bestuur, de Raad van Commissarissen houdt toezicht daarop.

Raad van Commissarissen:

R. (Remco) Bijlsma
B. (Bjorn) Fermin
D. (Dick) Herfst

Raad van Bestuur:

Anton van Mansum
Richard Klein