Zorgstop bij zorgverzekeraar De Friesland, CZ en Menzis

Geplaatst op 18-10-2020

Bij Allerzorg verlenen wij uiteraard graag zorg aan alle mensen die onze zorg nodig hebben. Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van afspraken met zorgverzekeraars. Tot onze spijt moeten wij meedelen dat Allerzorg voor verzekerden van zorgverzekeraar De Friesland vanaf 7 september jl. grotendeels een zorgstop heeft moeten invoeren. Voor verzekerden van zorgverzekeraars CZ en Menzis geldt een zorgstop vanaf 13 oktober jl.

De Friesland
Dit houdt in dat Allerzorg geen nieuwe cliënten kan aannemen die verzekerd zijn bij De Friesland. Dit betreft alle cliënten met uitzondering van cliënten die palliatief terminale zorg (PTZ) nodig hebben of gebruik maken van Care for Cancer. De palliatief terminale zorg dient per situatie voorgelegd te worden aan De Friesland en na goedkeuring van De Friesland kan de cliënt in zorg worden genomen bij Allerzorg. Vanzelfsprekend blijven cliënten verzekerd bij De Friesland die al in zorg zijn bij Allerzorg gewoon onze zorg ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met zorgverzekeraar De Friesland.

CZ en Menzis
Voor CZ en Menzis houdt dit in dat Allerzorg geen nieuwe cliënten kan aannemen die wijkzorg of specialistische zorg nodig hebben en verzekerd zijn bij CZ of Menzis. Uitzonderingen hierop zijn kindzorg en Care for Cancer. Vanzelfsprekend blijven cliënten die al zorg ontvangen van Allerzorg en verzekerd zijn via CZ of Menzis onze zorg ontvangen.

Neem voor meer informatie contact met zorgverzekeraar CZ of zorgverzekeraar Menzis.