Zorgen voor een betekenisvol leven van de cliënt

Geplaatst op 24-09-2021

Bij Allerzorg staat de cliënt centraal. Het is ons streven om uit te gaan van de mogelijkheden van een cliënt en niet van de beperkingen of de ziekte. Bij Allerzorg Ouderen Begeleiding wordt veel aandacht besteed aan positieve gezondheid. Hierbij staat een betekenisvol leven van de cliënt centraal. Cliënten worden aangesproken op hun aanpassingsvermogen, het accent ligt op de eigen regie en op hun veerkracht.

Het gesprek aangaan: waar wilt u aan werken?

Caroline Erftemeijer, teamcoördinator ouderenbegeleiding bij Allerzorg: “Als een cliënt bij ons in zorg komt gaan we eerst in gesprek en bespreken we wat een cliënt juist nog wel kan, wat hij of zij belangrijk vindt en waar hij of zij aan wil werken”. Ik stel dan vaak de “wondervraag”. Hierbij laat ik de cliënt zich verplaatsen in het moment dat hij of zij in een diepe slaap is en er opeens een wonder gebeurt. Een wonder waardoor het probleem waarmee hij of zij te maken heeft opeens is verdwenen. Ik vraag dan wat het eerste signaal zou zijn waaraan iemand merkt dat er iets veranderd is.''

Een positief effect op het zelfvertrouwen

''Soms is het antwoord hierop dat ze weer een hobby (willen) hebben, meer bezoek (willen) ontvangen of juist weer naar buiten kunnen gaan. Zo activeren we ouderen bijvoorbeeld in het bewegen door samen naar buiten te gaan. Dit heeft een positief effect op hun gevoel van zelfredzaamheid en dat geeft zelfvertrouwen. Tevens versterkt bewegen de spieren, het geeft meer energie, vergroot de wereld van de cliënt en bovenal: bewegen is goed voor de hersenen.''

Iemands wereld vergroten door middel van muziek

“Eén van onze cliënten, bekend met geheugenproblemen, is bijvoorbeeld dol op muziek van Elvis Presley. Hier spelen we met de begeleiding dan op in door tijdens een bezoek muziek te laten horen van Elvis. Het is zo mooi om te ervaren wat dit teweegbrengt. Aan de gezichtsuitdrukking van de cliënt is dan te zien dat ze geniet en regelmatig beweegt mevrouw hierbij dan ontspannen mee op het ritme van de muziek, al dan niet samen met de begeleider. Op deze manier versterken we haar zelfvertrouwen, krijgt mevrouw meer energie en vergroten we haar wereld.''

De cliënt weer zingeving laten ervaren

''Begeleiding is echt maatwerk, voor elke cliënt richten we ons specifiek op het ontwikkelen van vaardigheden die voor die cliënt belangrijk zijn om de uitdagingen in het leven aan te kunnen en om zingeving te ervaren. Het is elke dag weer een uitdaging om hier ons steentje aan bij te dragen”, vertelt Caroline.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat Allerzorg begeiding kan betekenen om weer zelfvertrouwen en zingeving te krijgen? Neem contact op met Allerzorg Begeleiding.