Ziekenhuis op Wielen blijft rijden

Geplaatst op 17-04-2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft de beleidsregel voor het Ziekenhuis op Wielen (ZoW) verlengd. Daarom blijft deze innovatieve zorgvoorziening ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis aanbieden aan kwetsbare patiënten in Nederland. ZoW – onderdeel van de Zorg Thuisorganisatie Allerzorg – is een pionier in de lijnloze zorg en biedt tweedelijns-medisch specialistische zorg aan bij patiënten thuis of bijvoorbeeld in verpleeghuizen met inzet van Verpleegkundig Specialisten als zelfstandig (regie)behandelaar. 

Hoogwaardige medische behandelingen

Met het ZoW kunnen patiënten op dit moment profiteren van hoogwaardige medische behandelingen voor huidaandoeningen, zoals eczeem, moedervlekken, jeuk, verdachte afwijkingen en complexe wonden, allemaal binnen handbereik. Het resultaat? Betere zorg, dichtbij huis met lagere zorgkosten. Maar liefst 79% van de zorgvragen wordt binnen drie maanden opgelost met gemiddeld twee tot drie bezoeken, waardoor patiënten snel toegang krijgen tot de benodigde behandelingen. De ambitie van Allerzorg is om het zorgaanbod van het ZoW in de toekomst verder uit te breiden.

Verwijzen

Verwijzing naar het ZoW kan plaatsvinden door huisartsen, verpleegkundig specialisten, specialisten in ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde. Het proces is eenvoudig: een afspraak wordt ingepland, gevolgd door een eerste bezoek bij de patiënt thuis. Doorgaans binnen vijf dagen na verwijzing. Vervolgafspraken worden gemaakt op basis van de behoefte van de patiënt, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's, beeldbellen of fysieke afspraken.

Voordelen

De voordelen van het ZoW zijn talrijk, waaronder verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, verbetering van de kwaliteit van leven, kortere wachttijden bij verwijzing, besparing van zorgkosten en versterking van samenwerking tussen verschillende disciplines in de zorg. Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek dat de aanleiding was voor de deelnemende zorgverzekeraars en de NZa om het experiment te verlengen. Inmiddels vergoeden de meeste zorgverzekeraars de zorg van het ZoW. Alleen CZ en Menzis vergoeden het ZoW helaas nog niet.

Met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, waarvan 70% 80 jaar of ouder, biedt het ZoW specifieke voordelen voor oudere patiënten, zoals zorg aan huis, eliminatie van reistijd en een beter inzicht in de thuissituatie van de patiënt. Het ZoW sluit bovendien beter aan op de eigen regie en autonomie van de patiënt, en bevordert betere overwegingen over de noodzaak van diagnostiek en/of behandeling.

Patiëntenpopulatie

Het ZoW richt zich op een diverse patiëntenpopulatie, waaronder zorgmijders (3%), immobiele patiënten (26%) en patiënten met multimorbiditeit (71%). De innovatieve zorgvoorziening heeft complicaties voorkomen, zoals verergering van huidaandoeningen, doorgroei van maligniteit, uitbreiding van wondproblematiek en risico op verwardheid, wat resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing van tenminste 45% ten opzichte van tweedelijnszorg.

Tot slot!

Ziekenhuis op Wielen illustreert passende zorg volgens het Integraal Zorg Akkoord. Samen met de patiënt, op de juiste plek, leggen we de nadruk op gezondheid en het behoud en/of verbetering van de kwaliteit van leven. De inzet van het ZoW heeft een positieve impact op toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.