Succesvol zorg op maat bieden door integrale samenwerking

Geplaatst op 25-03-2021

Binnen Allerzorg zijn er verschillende vormen van specialistische zorg. Het is belangrijk om deze specialismen op elkaar aan te laten sluiten zodat we samen de zorg kunnen verlenen die onze cliënten nodig hebben. Ditte de Ruiter is begeleidster bij Allerzorg Ouderenbegeleiding en werkt daarnaast ook in het wijkteam als Helpende.

Integrale samenwerking

Ditte: “Juist die integrale samenwerking binnen Allerzorg is ontzettend belangrijk. Zo kunnen wij de beste zorg bieden die onze cliënten nodig hebben. Zolang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis wonen is tegenwoordig erg belangrijk. Om dat mogelijk te maken voor de cliënten heb je elkaar hard nodig in alle facetten, bijvoorbeeld zorg en begeleiding.”

Effectief samenwerken binnen de organisatie

Als een cliënt de volledige zorg binnen Allerzorg kan ontvangen dan brengt dat veel rust. Op die manier komen er niet allemaal verschillende organisaties over de vloer bij de cliënt. Daarnaast kan er door de zorgprofessionals vanuit alle specialismen gecommuniceerd worden met eventuele mantelzorgers via één elektronisch patiëntendossier. Intern zijn er korte lijnen tussen de zorgprofessionals en daarmee versterkt iedereen elkaar.

Ook voor de zorgprofessional biedt die verbinding positiviteit. Ditte: “Je merkt dat je elkaar daarmee ook ontlast en het is fijn om met zorgprofessionals van verschillende specialismen te overleggen als je ergens tegenaan loopt. Zo gaat de samenwerking tussen de specialismes begeleiding en wijkzorg al heel erg goed.''

Hoe het specialisme wijkzorg en begeleiding elkaar versterken

''Zorgprofessionals vanuit de wijkzorg vragen aan ons bij begeleiding om mee te kijken bij een cliënt. Wij gaan dan met de wijkzorg mee naar een cliënt om kennis te maken. Als hieruit blijkt dat er inderdaad begeleiding nodig is kunnen we de procedure starten. Ook sluiten wij aan bij het teamoverleg van de wijkzorg. Zo kunnen we bij cliëntbesprekingen ook al bepaalde signalen oppakken. Momenteel loopt deze samenwerking in veel regio’s al heel goed. Dat is uiteindelijk waar het ook om draait, dat we met zijn allen de beste zorg op maat kunnen bieden.''

Succes uit de praktijk: zorgen dat een oudere weer goed eet

Een mooi voorbeeld hiervan is een cliënt met cognitieve problemen die slecht at en te veel was afgevallen. Zorgprofessionals van het wijkteam zetten daarom de maaltijd klaar zodat de cliënt het niet zou vergeten. Echter, de cliënt zette dat vaak weer terug in de koelkast of gooide het weg als de zorgprofessional weer was vertrokken. Na overleg met het specialisme Ouderenbegeleiding zijn een aantal maaltijdmomenten overgenomen door de ouderenbegeleidster die al een tijd een vertrouwd gezicht voor de cliënt was.

Door samen met de cliënt de maaltijd klaar te zetten en de cliënt gezelschap te houden tijdens het eten of soms een hapje mee te eten (zien eten, doet eten), at de cliënt weer voldoende en kwam weer aan in gewicht. Dit is een mooi voorbeeld dat met elkaar afstemmen en samenwerken heel effectief kan zijn.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen Allerzorg ouderenbegeleiding? Neem dan contact op met het specialistische team in uw regio. Staat uw gemeente er niet bij? Dan kunt ook u contact met ons opnemen via begeleiding@allerzorg.nl. Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.