Samenwerking Allerzorg Care for Cancer en Medisch Centrum Leeuwarden krijgt vervolg

Geplaatst op 22-04-2022

Allerzorg is specialist in zorg thuis. Vanuit Allerzorg Care for Cancer geven consulenten oncologische nazorg bij mensen thuis. Sinds 2021 heeft Allerzorg Care for Cancer een samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) voor oncologische nazorg. Tijdens deze pilot geven twee oncologie verpleegkundigen van het MCL nazorg bij patiënten thuis. Hierdoor zijn zij zowel werkzaam bij het MCL als bij Allerzorg Care for Cancer. De eerste pilot is inmiddels afgelopen en verlengd, de resultaten zijn positief.

Merel Kronemeijer is verpleegkundig consulent in het MCL en geeft nu ook oncologische nazorg als consulente bij Allerzorg Care for Cancer. Merel: “Ik werkte al in het MCL als afdelingsverpleegkundige en als poliverpleegkundige. Van daaruit hebben we deze pilot opgezet. Doordat ik bij de patiënten thuis kom, is het contact veel intensiever. Ik kom hierdoor dichter bij de patiënt. Ik ben betrokken vanaf het moment dat een patiënt naar het ziekenhuis komt voor onderzoeken, tijdens de behandeling en daarna voor de oncologische nazorg thuis. Hierdoor kan ik goede begeleiding bieden. Ik weet immers goed wat iemand doormaakt in het ziekenhuis.” 

Een compleet begeleidingstraject: van voorlichten tot nazorg

Merel vervolgt: “Eigenlijk vervul ik drie verschillende functies. Dit is druk en hierdoor moet ik veel schakelen. Maar ik zou het absoluut niet anders willen. De combinatie vind ik geweldig. Ik kan patiënten aan het begin heel goed voorlichten en tijdens de nazorg heel goed begeleiden, omdat ik het hele traject met de patiënt heb doorlopen, van diagnose tot behandeling. Nazorg is heel waardevol. Het is iets waar niet meteen aan wordt gedacht als iemand de diagnose kanker krijgt. Vaak denkt men dat het ‘klaar’ is als iemand behandeld is. Maar voor patiënten is dat niet zo. Thuis komt pas de realisatie wat er is gebeurd en dan is begeleiding juist heel erg belangrijk.”

Pas als iemand thuiskomt begint het verwerkingsproces

“In het ziekenhuis is het soms lastig om de nazorg te geven die nodig is. In het MCL komen patiënten met verschillende vormen van kanker, waarbij een grote operatie onderdeel van het behandelplan kan zijn. In het ziekenhuis is er vaak veel oog voor de behandeling. Pas als iemand thuiskomt begint het verwerkingsproces. Thuis heb ik meer tijd voor de patiënt. Hierdoor kom je tot andere gesprekken dan in het ziekenhuis.

De toegevoegde waarde van oncologische nazorg aan huis

Thuis voelen mensen zich vertrouwd en meer op hun gemak, het gaat dan over onderwerpen die zij echt belangrijk vinden. Thuis krijg ik ook een beter beeld van iemand. Doordat patiënten mij al kennen vanuit het ziekenhuis, is er ook meteen meer vertrouwen. Ik ken natuurlijk de diagnose en het behandeltraject. Onlangs hebben we een enquête afgenomen en de resultaten zijn zeer positief. Ik denk dat deze pilot mooi weergeeft: kanker wordt in het ziekenhuis behandeld en thuis beleefd.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van thuisbegeleiding op het gebied van oncologie, tijdens en na de behandelingen? Ga naar Allerzorg Care for Cancer.