Pilot systeemtherapie binnen Allerzorg krijgt vervolg

Geplaatst op 12-07-2022

In november 2019 is er binnen Allerzorg een pilot gestart voor systeemtherapie. Inmiddels is de pilot succesvol afgerond en een kwalitatieve toevoeging voor de zorg die vanuit Allerzorg wordt geboden. “Doordat de pilot zo succesvol was hebben we het aanbod van systeemtherapie uitbreid naar de regio’s Lelystad en Gooi en Vecht,'' vertelt systeemtherapeut Miranda Rempe.

Zichtbare positieve verandering binnen gezinnen 

Miranda: ''We merken dat er veel vraag is vanuit gezinnen en dat er ook echt verandering wordt gezien binnen gezinnen door betrokkenen en verwijzers. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs de zorg afgesloten bij een gezin waarbij één ouder aan PTSS leed. Hierdoor was het contact maken met name één van de kinderen lastig en had zijn PTSS invloed op de onderlinge interacties en de partnerrelatie.''

''Door middel van systeemtherapie en traumabehandelingen is er meer rust in huis gekomen, de onderlinge interactie en partnerrelatie is verbeterd en het contact tussen vader en kind is heel mooi ontwikkelt.''

Leren omgaan met emoties

''Daarnaast hebben wij binnen dit gezin ook begeleiding vanuit Allerzorg ingezet om een van de andere kinderen om te leren gaan met emoties en de ouders een deel te ontlasten, zodat er meer balans kwam binnen het gezin. Hier hebben we dus een combinatie gemaakt van systeemtherapie en begeleiding.''

''Beide ouders geven aan dat de hulp ze echt verder heeft geholpen en ze het als een grote meerwaarde te hebben ervaren dat de hulp thuis werd geboden. Dit heeft gemaakt dat ze sneller tot de kern en daadwerkelijke verandering konden komen. Ze gaan nu met vertrouwen zonder hulp verder. Daar doen we het samen voor!"

Collega's opleiden op het gebied van systeemgericht werken

Miranda zorgt er ook voor dat haar collega’s geschoold worden op het gebied van systeemgericht werken. “We zitten hiervoor in de afrondende fase dat bijna iedereen geschoold is. Ik vind het zo mooi om te zien hoe collega's enthousiast vertellen hoe ze het systeemdenken en systemisch werken steeds verder ontwikkelen en toepassen in de gezinnen waar ze komen!''

''Na de zomervakantie zijn alle gezinsbegeleiders geschoold en dan willen we ook scholing systeemgericht werken aanbieden aan kindzorg en ouderenbegeleiding binnen Allerzorg. Zo breiden we het systemisch werken steeds verder binnen de organisatie uit”, vertelt Miranda.

Meer weten over systeemtherapie binnen Allerzorg?

Neem contact op met het team jeugdhulp en gezinsbegeleiding.