Patronen herkennen en relaties verbeteren met systeemtherapie

Geplaatst op 19-04-2021

Als er binnen het gezin iets met iemand aan de hand is (bijvoorbeeld een trauma, ziekte of psychische stoornis) dan heeft dit invloed op het hele gezin. Veel gezinnen lopen hierin vast en weten niet hoe ze er voor kunnen zorgen dat het weer beter gaat. In deze gevallen biedt systeemtherapie - oftewel een gezinsbehandeling - uitkomst. Bij Allerzorg - team regio Noordoostpolder/Zwolle - startte in november 2019 een pilot met systeemtherapie. Miranda Rempe, systeemtherapeut en initiatiefneemster van de pilot, begeleidt en biedt uitkomst bij problemen in thuissituaties van gezinnen.

Op zoek naar gezinspatronen en deze veranderen

Elk gezin heeft bepaalde patronen. Deze ontstaan om wie ze zijn, maar ook door dingen die zij hebben meegemaakt. Die patronen kunnen botsen en voor problemen zorgen. Tijdens de gezinsbehandeling zoeken we uit hoe die problemen zijn ontstaan en zoeken we naar manieren van omgaan met elkaar die wel werken. We kijken samen naar de interactie, de relaties en posities binnen het gezin: welke patronen helpen en versterken we en welke patronen binnen het gezin gaan we verleggen? Op deze manier brengen we samen de verandering tot stand.” vertelt Miranda. De gedachte achter de systeemtheorie is dat je dingen niet los van elkaar kunt zien, maar juist als één geheel ziet. Dit sluit ook goed aan bij de integrale aanpak van Allerzorg.

“Een voorbeeld: een moeder heeft een postpartum depressie (depressie na de bevalling). Dit heeft invloed op eventueel andere kinderen, de partner, maar ook familie en vrienden. Door de gezinsbehandeling krijgen zij meer begrip voor elkaar. Ze weten dan wat er in het hart en hoofd van de ander leeft en kunnen zo beter op elkaar reageren en elkaar versterken. Ook betrekken we voor het gezin belangrijke personen bij de therapie. Dit geeft vaak wederzijds begrip en ruimte voor een beter contact en - heel belangrijk - steun voor het gezin.”

Denken in oplossingen en verder kijken dan de geijkte paden

Miranda: “Bij Allerzorg kreeg ik alle ruimte om met de pilot te starten. In mijn ogen een organisatie met bevlogen mensen die werken met hoofd en hart. Ze doen wat echt nodig is voor de cliënt en kijken verder dan de geijkte paden. In plaats van in problemen wordt er in oplossingen gedacht om de cliëverder te kunnen helpen. Dat geeft veel energie en daar bereik je mooie dingen mee met elkaar. Ik ben dan ook blij dat systeemtherapie nu een vast onderdeel van Allerzorg is geworden. En, in de toekomst bieden we deze vorm van gezinsbehandeling in meerdere regio’s aan.

Intensieve begeleiding in de thuissituatie

“Gemeenten, jeugdzorg, ziekenhuizen of GGD zijn organisaties die gezinnen naar mij doorverwijzen. Ze weten ons inmiddels ook goed te vinden voor gezinsbehandeling. Om een gezin goed te leren kennen en samen met oplossingen te komen, ben ik wekelijks of tweewekelijks een aantal uur bij het gezin. Ik doe het vaak niet alleen, maar samen met collega’s van het team Begeleiding. Ik voer de gesprekken met de gezinsleden en start het traject op en begeleidt in de eerste periode het gezin intensief. Mijn collega’s zorgen ervoor dat het verder geborgd wordt binnen het gezin. Zo mooi om te zien hoe goed dit werkt in de praktijk” zegt Miranda. “Daarnaast overleg ik ook met andere hulpverleners. Het is belangrijk om goed af te stemmen en aan de dezelfde doelen te werken, anders krijg je snel ruis en verwarring voor het gezin.”

Eindelijk geholpen door samen te kijken naar de patronen

Miranda: “Ik krijg een warm gevoel als de gezinnen die ik help aangeven dat ze nu eindelijk gezien en gehoord worden. Dat ik kan helpen om samen tot de kern van het probleem te komen en met hen naar een oplossing toewerk. Vaak zitten gezinnen al zo lang in een situatie dat ze de hoop hebben opgegeven er ooit nog uit te komen. Ik vind het zo mooi dat met hulp van systeemtherapie – op een hele natuurlijke en mooie manier - hun problemen aangepakt worden. Dat ik zie dat het beter met ze gaat em ze stappen zetten naar een normaler, gelukkiger leven. Door samen te puzzelen hoe patronen in het gezin verlopen: wat gaat goed, waar lopen ze vast en wat kan anders? We pakken echt de kern aan. Dat spreekt aan en helpt ook echt.”

Betere hechting tussen ouders en kind

“Het raakt mij (gelukkig) echt als ik zie dat er ondanks alle problemen toch de hechting tussen ouders en kind tot stand komt en het beter lukt om te begrijpen wat er in het kind omgaat en wat hij/zij nodig heeft. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Of als het ouders lukt om niet meer uit onmacht tegen hun kind of elkaar te schreeuwen en vechten, maar echt naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. Dan maakt mijn hart echt een sprongetje, dit zijn de dingen waarvoor ik dit werk ben gaan doen.”

Meer informatie aanvragen

Meer weten over de mogelijkheden van systeemtherapie voor gezinnen? Vraag informatie aan via Allezorg Begeleiding.