Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

Geplaatst op 13-05-2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

Deze kwaliteitsstandaard beschrijft hoe er multidisciplinair tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn samengewerkt moet worden om de kwaliteit van zorg voor complexe wonden te verbeteren. Doel van deze kwaliteitsstandaard is om de patiënt met een wond zo snel als mogelijk de regie over zijn of haar leven terug te geven, kwaliteit van leven te verbeteren en de lijdensdruk te verminderen.

De uitwerking van deze richtlijn voor de regio Nijmegen gebeurt in samenwerking met alle betrokken partijen: ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, gespecialiseerde verpleegkundigen in de wijk, apothekers en de cliëntenraden. Donderdag 24 maart was de startbijeenkomst.

Betrokkenen gaan samen een regionaal wondprotocol opstellen, waarbij klein wordt begonnen door te starten met één type wond of aandoening. Hoe informatie het beste kan worden gedeeld en hoe de financiering van deze multidisciplinaire zorg moet worden ingericht, is onderdeel van de implementatie. De ambitie is om eind 2022 de eerste patiënten op de nieuwe, multidisciplinaire manier zorg te bieden.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met ons wondzorgteam in de regio Nijmegen via Yoni Lodewijk door te bellen naar 088-5721810. Mailen kan naar yoni.lodewijk@allerzorg.nl.