Meer aandacht voor ondersteunende zorg bij kanker

Geplaatst op 10-10-2019

Care for Cancer (onderdeel van Allerzorg) is een samenwerking aangegaan met ziekenhuis Isala in Zwolle en Nazorgcentrum Intermezzo. Hierdoor is een unieke mogelijkheid ontstaan om ondersteunende zorg bij kanker aan te bieden. Deze zogenoemde "lijnloze zorg" -  een samenwerking die over lijnen, domeinen en sectoren heengaat - maakt dat een laagdrempelige toegang voor alle vragen rondom kanker ontstaat.

Toenemende overlevingskansen

Steeds meer mensen overleven kanker. In 2017 leefden in Nederland bijna 600.000 mensen die in de tien jaar daarvoor de diagnose kanker kregen. De verwachting is dat deze groep de komende jaren zal groeien: in de afgelopen jaren is de 5-jaars overlevingskans van gediagnosticeerde patienten toegenomen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Helaas ervaren mensen vaak ook na de medische behandeling nog klachten. Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met patiënten met kanker in de nazorgfase, wat kan leiden tot een stijging van de zorgvraag.

Ondersteuningsconsulent

Ondersteunende zorg bij kanker is dus belangrijker dan ooit! Om die reden wordt er binnen het samenwerkingsverband gewerkt met ondersteuningsconsultenten. Een ondersteuningsconsulent is een ervaren oncologieverpleegkundige die buiten het ziekenhuis met de patiënt en zijn naaste(n) bespreekt wat het betekent om te leven met kanker. Zo gaan gesprekken over niet-medische zaken zoals de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het dagelijks leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk.

Samen beslissen

De ondersteuningsconsulent heeft korte lijnen met de verpleegkundigen in het ziekenhuis en kent het aanbod van zorg en ondersteuning in de regio. Zo nodig wijst zij de patiënt op de mogelijkheden van andere ondersteunende zorg zoals een fysiotherapeut, re-integratiecoach of psycholoog. De patiënt bepaalt zelf welke ondersteuning, binnen of buiten het ziekenhuis, het beste bij hem of haar past.

Op een rustige locatie

De spreekuren vinden plaats in Nazorgcentrum IntermeZZo. IntermeZZo is gevestigd op loopafstand van Isala Zwolle, op een rustige locatie in het groen. IntermeZZo is nauw verbonden met het ziekenhuis en biedt (ex-)patiënten en hun naasten een luisterend oor, begeleiding en voorlichting. 

Samen meer bereiken

Isala Oncologisch centrum en Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo werken op het gebied van niet-medische ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten samen met Care for cancer (onderdeel van Allerzorg). Dankzij deze samenwerking kan patiënten deze persoonlijke ondersteuning worden aangeboden.en kan vanuit dit unieke initiatief op een vernieuwende manier  de huidige ondersteuning van mensen met kanker verbeterd worden.

Vergoeding

Gesprekken met de ondersteuningsconsulent starten bij IntermeZZo en kunnen naar wens telefonisch of eventueel thuis vervolgd worden. Op dit moment worden maximaal vijf gesprekken met de ondersteuningsconsulent vergoed vanuit de basisverzekering (wijkverpleging). Voor voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten van IntermeZZo wordt een kleine bijdrage gevraagd wanneer een patiënt daar aan deelneemt.

Meer lezen over dit initiatief? Ervaren oncologieverpleegkundigen Paula Huisman en Angela Diepman – Kloosterman vervullen de rol van ondersteuningsconsulent. Benieuwd wat zij kunnen betekenen voor de patiënt? Lees het interview met Paula op de website van Isala. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@careforcancer.nl, ondersteuningsconsulent@isala.nl of via (088) 572 10 60.