Pilot oncologische nazorg thuis in samenwerking met MCL van start

Geplaatst op 30-04-2021

In samenwerking met thuiszorgorganisatie Allerzorg gaat het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) de oncologische nazorg naar de thuissituatie van de patiënt brengen. De verpleegkundig consulenten oncologie van het MCL gaan tijdens een pilotperiode (1 mei- oktober 2021) thuis oncologische nazorg verlenen. Voor de patiënt betere persoonlijke zorg; voor het MCL een betere en efficiëntere manier van werken. 

In de huidige situatie komen patiënten voor oncologische nazorg naar het ziekenhuis. Door het gesprek bij patiënten thuis te voeren kan de verpleegkundig consulent ingaan op alle gevolgen van de ziekte en behandeling, en beter passende nazorg geven. Merel Kronemeijer, verpleegkundig consulent in het MCL: ‘Ziekte wordt in het ziekenhuis behandeld, maar thuis beleefd. Het ziekenhuis wordt door de patiënt vaak ervaren als rit in een achtbaan. Thuis begint het alledaagse leven weer. In de thuissituatie voer je een ander soort gesprek dan in het ziekenhuis. Je staat als het ware in een andere verhouding tot de patiënt. De patiënt is meer op zijn gemak, en je komt sneller tot de kern waar de problematiek zit. Je slaat zo een brug tussen thuis en ziekenhuis. En heel praktisch: het scheelt de patiënt reistijd.’ 

De nazorg die thuis wordt gegeven is dezelfde nazorg die nu in het ziekenhuis wordt geboden. Door samenwerking met Allerzorg kan meer continuïteit worden geboden waar dat in de huidige situatie soms lastig is, ook voor patiënten die wat verder van het ziekenhuis af wonen.  

De pilot wordt na een half jaar geëvalueerd. Als de proef succesvol verloopt is de intentie de nazorg bij kanker in deze vorm te blijven aanbieden en uit te breiden.