Hoe de samenwerking tussen het Netwerk Integrale Kindzorg en Allerzorg de zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen verbeterd

Geplaatst op 10-06-2021

Goede zorg verlenen doen we niet alleen. Binnen Allerzorg hebben we specialismen die allemaal met elkaar samenwerken om de beste zorg te verzorgen voor onze cliënten. Maar ook buiten Allerzorg werken we samen, bijvoorbeeld met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Johannes Verheijden is Coördinator bij het NIK, Johannes werkt veel samen met Judith Doomen, Teamcoördinator Specialistische begeleiding binnen Allerzorg.

Netwerk van ervaren zorgprofessionals in de palliatieve kindzorg

Johannes: “Het NIK is een netwerk van ervaren zorgprofessionals. Allemaal werkzaam in de kind palliatieve zorg. Zorgprofessionals geven elkaar een kijkje in de keuken en er is veel begrip voor elkaars werk. Binnen het netwerk kijken we naar complexe zorg en niet alleen naar de korte levensduur, hierdoor kom je op breder terrein en wordt er om meer deskundigheid gevraagd. Het doel van het netwerk is het helpen van kinderen binnen gezinnen met een kwetsbaarheid.”

Organisatieoverstijgend schakelen voor de beste zorg

Judith: “De netwerken van het NIK zijn regionaal. Zo kunnen we binnen het netwerk dus heel snel schakelen. Zo kreeg ik een tijd geleden een casus toegespeeld van een collega vanuit het netwerk. Binnen haar organisatie konden ze het gezin niet de gewenste zorg bieden. Doordat wij elkaar regelmatig binnen het netwerk spreken en zij weet wat mijn rol is binnen Allerzorg, nam zij contact met mij op. Op die manier hebben wij de cliënt in zorg kunnen nemen, waardoor de gewenste zorg geleverd kon worden.”

Naast het zorgnetwerk, helpt het NIK gezinnen ook bij het aanvragen van, bijvoorbeeld, een PGB bij de gemeente of bijvoorbeeld met het vinden van de juiste opvang voor het kind.

Samen de zorg voor het kind makkelijker te maken

Johannes: “Wij zijn geen commerciële organisatie. Ons doel is echt om de zorg makkelijker te maken. Ouders komen op een al stressvol moment in hun leven in een doolhof terecht. Wij willen het dan graag wat makkelijker maken. Het gezin behoud zelf de regie en wij ondersteunen waar dat mogelijk is. Hiermee worden we een verlengstuk van het gezin en niet andersom, dat is belangrijk. We houden met van alles rekening, bijvoorbeeld de waarden binnen een gezin en levensovertuigingen.

Iedereen kan bij het NIK terecht

Judith: “Ik gebruik het NIK heel praktisch in mijn werk. Ik vind het mooi om mee te kunnen werken aan een verandering die een positieve invloed heeft op de begeleiding en verzorging van deze gezinnen. Iedereen kan bij het NIK terecht: ouders kunnen zelf contact opnemen of een zorgprofessional die het even niet meer weet kan met een vraagstuk terecht bij het NIK. Samen kunnen we de beste zorg bieden, op maat!