Goede begeleiding bij kinderen en jongeren met autisme

Geplaatst op 02-04-2021

Bij Allerzorg komen er steeds meer aanvragen binnen voor autisme begeleiding. Autisme komt in veel verschillende vormen voor. Zo zijn er kinderen met een lichte vorm van autisme die bijvoorbeeld goed kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs, maar er zijn ook kinderen die niet naar school kunnen vanwege hun autisme. Goede begeleiding bieden aan zowel het kind als het gezin is ontzettend belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind.

Praktische, gezinsgerichte begeleiding

Rachel van Vuuren is gedragsdeskundige bij Allerzorg en begeleid regelmatig kinderen met autisme: “Bij een intake gesprek ga je afstemmen wat precies de hulpvraag is en hoe je het gezin en het kind kunt helpen. De begeleiding is heel gezinsgericht. Bij de oudere kinderen heb je veel één op één contact, bij de jongere kinderen zijn de ouders meer betrokken. Het kind is tijdens de begeleiding wel het belangrijkst, maar als in de omgeving niets veranderd is het soms lastig om stappen te maken.'' De begeleiding die wordt geboden is veelal van praktische aard. De ontwikkeling van het jonge kind staat hierin centraal.

Begeleiding afstemmen op de hulpvraag en leeftijd van het kind

“In de jongere leeftijd ben je vooral spelenderwijs bezig. Je maakt een constante afweging: hoe oud is het kind? Wat is het functioneringsniveau? Wat is de hulpvraag? En waar is behoefte aan? Zo gaf ik begeleiding aan een jong kind met zware autisme, die op jonge leeftijd al gediagnostiseerd was. Door corona sloot de behandelgroep van het kind. We hebben toen een combinatie geboden van het ontzien van ouders en het blijven werken aan de ontwikkeling,” vertelt Rachel.

Ondersteunen van ouders

De begeleiding van een kind is nooit alleen met het kind. De gezinssituatie speelt altijd mee. Daarnaast gaan de zorgprofessionals tijdens de begeleiding van het kind ook in gesprek met ouders en krijgen zij heel veel mee van het gezin. Voor ouders is het vaak lastig, het beeld van de toekomst moet worden bijgesteld. Hier kan een complex proces van verwerking bij komen kijken.

Samen toewerken naar zelfredzaamheid

Rachel: “Soms zijn ouders wel onderdeel van de begeleiding, omdat een kind bijvoorbeeld aanloopt tegen problemen thuis. Zo gaf ik begeleiding aan een jongen van 15 die het thuis lastig vond om om te gaan met zijn autisme. Op deze leeftijd ga je naast praktisch aan de slag, ook met elkaar in gesprek. Zo hebben we vaak gewandeld. Dan ben je eigenlijk bezig met twee processen: ik ondersteun het kind in de ontwikkeling en daarnaast ben ik er ook voor de ouders. Het doel van de begeleiding is altijd om ervoor te zorgen dat de ouders de draagkracht weer over kunnen nemen van ons of dat het kind zelfredzaam wordt.”

Meer informatie

Allerzorg Jeugdhulp levert in verschillende gemeenten begeleiding aan kinderen en gezinnen. Hierbij combineren we de specialismen jeugdhulp en medische kindzorg. Zo kunnen we - zo nodig - verschillende specialismen gecombineerd inzetten om zo een compleet aanbod te kunnen bieden. Ga voor meer informatie over onze begeleiding van kinderen met autisme naar Allerzorg Jeugdhulp