Experiment ‘Ziekenhuis op Wielen’ gestart onder de beleidsregel Innovatie van de NZa

Geplaatst op 28-03-2022

De NZa heeft onder de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (verder: de Beleidsregel Innovatie) een beschikking afgegeven voor het experiment ‘Ziekenhuis op Wielen’.  In dit ‘anderhalvelijns’-experiment wordt de Verpleegkundig Specialist (VS) als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn ingezet. Vooral om mensen met aandoeningen die om fysieke of psychische redenen moeilijk verplaatsbaar zijn, thuis of dichtbij huis te kunnen behandelen. De innovatie is gestart voor mensen met huidaandoeningen zoals verdachte plekjes, jeuk en complexe wonden. 

Werkwijze Ziekenhuis op Wielen

In het Ziekenhuis op Wielen gaat het om medisch specialistische zorg, zoals deze vergelijkbaar in het ziekenhuis wordt verleend door medisch- en verpleegkundig specialisten. De VS werkt als regiebehandelaar en diagnosticeert en behandelt (en/of verwijst), stelt beleid op en werkt samen met o.a. specialisten, huisartsen, collega VS uit de tweede lijn en thuiszorgorganisaties. De VS delegeert de dagelijkse zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de huisarts. De zorg wordt verleend op basis van de geëigende zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen en wordt aangepast aan de behoefte en de vraag van de individuele patiënt. 

Persoonlijkere, efficiëntere en goedkopere zorg

Karin Timm (verpleegkundig specialist AGZ én directeur Kwaliteit en Veiligheid) licht toe: “Ziekenhuis op Wielen zorgt ervoor dat de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper wordt. De belasting voor de patiënt, familie en mantelzorgers is met dit concept minimaal. De verpleegkundig specialist vormt zo een unieke aanvulling in de eerste lijn op de generalistische zorg van de huisarts. Kortom; de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de patiënt”. 

Julia Reh (zorginkoper ouderenzorg bij a.s.r.): “Substitutie van de tweede- naar de eerstelijn is één van de ontwikkelingen die zal bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Ik kijk met een zeer positief gevoel terug op de totstandkoming van de innovatie aanvraag bij de NZa en de samenwerking met Allerzorg. Dit is een goed voorbeeld van een initiatief dat a.s.r. graag omarmt. 

Wat is de Beleidsregel Innovatie?

De Beleidsregel Innovatie geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars de kans om maximaal 3 jaar te experimenteren met de innovatieve zorgprestatie. De inzet van de VS in het Ziekenhuis op Wielen past niet goed in de reguliere zorgprestaties: het betreft medisch specialistische zorg in de eerste lijn, dus anderhalvelijnszorg, waarbij een anderhalvelijns bekostiging passend zou zijn. Verschuiven van zorg (de juiste zorg op juiste plaats) is het effect van inzet van deze nieuwe prestatie.

Zorgverzekeraars a.s.r., Zilveren Kruis en ONVZ  sluiten zich aan

Zorgverzekeraar a.s.r. zag direct de meerwaarde van deze innovatie en schreef samen met Allerzorg aan de businesscase. Zilveren Kruis en ONVZ hebben zich inmiddels aangesloten bij het experiment en meerdere andere verzekeraars zitten in een vergevorderd stadium omtrent het aansluiten bij de innovatie.  

Meer informatie over Ziekenhuis op Wielen

Wil je als zorginkoper bij een zorgverzekeraar of zorgverwijzer (vanuit het ziekenhuis, verpleeghius of huisartsenpraktijk) meer weten over de mogelijkheden van Allerzorg Ziekenhuis op Wielen? Ga dan voor meer informatie naar Ziekenhuis op Wielen of neem direct contact op met Karin Timm via 088 - 5721785 of verpleegkundigspecialisten@allerzorg.nl.

Doorverwijzen naar Ziekenhuis op Wielen kan direct via ons, maar ook eenvoudig via Zorgdomein.