Dementiemonitor mantelzorg 2018

Geplaatst op 26-03-2018

Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Tweejaarlijks onderzoek

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. En wat uw ervaringen lijn met deprofessionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Tweejaarlijks onderzoek

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. En wat uw ervaringen lijn met deprofessionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met

dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

De zorg verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

Voor wie?

De vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een instelling.

Looptijd

U kunt tot 30 juni 2018 de vragenlijst invullen of opsturen.

Helpt u mee?

Ga naar www.dementiemonitor.nl en klik op de groene knop. U gaat dan naar de online vragenlijst.

Geen internet?

Vraag een schriftelijke vragenlijst aan bij Alzheimer Nederland, tel: (033) 303 25 02. Deze kunt u kosteloos retourneren.