De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten.

Geplaatst op 10-11-2020

Allerzorg is gespecialiseerd in het geven van zorg aan huis. Dagelijks staan er teams van gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden op tal van plaatsen in Nederland klaar voor onze cliënten. Onze zorgverleners streven ernaar de best mogelijke zorg te geven aan alle cliënten.

Allerzorg heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) die de belangen van alle cliënten van Allerzorg behartigt en toeziet op het verlenen van de best mogelijke zorg. De CCR verzamelt op verschillende manieren informatie over onze zorgverlening en gaat regelmatig met de cliënten in gesprek:

  • De CCR bezoekt zoveel mogelijk (verwen-)bijeenkomsten van Allerzorg om direct in contact te komen met cliënten en te horen hoe de zorg van Allerzorg wordt ervaren;
  • De CCR haalt informatie over de geboden zorg op bij contactpersonen. Dat kunnen cliënten zijn, maar ook mantelzorgers of verwanten andere cliënten en lokale (welzijns-)organisaties;
  • De CCR neemt elk jaar (telefonisch) contact op met ongeveer 150 cliënten om de tevredenheid van de zorg te peilen;
  • De CCR onderhoudt bovendien nauwe contacten met de zogeheten panelleden. Deze worden 1 of 2 keer per jaar telefonisch of schriftelijk benaderd met vragen over de zorg die door Allerzorg wordt geboden;
  • De CCR reageert op vragen van cliënten die binnenkomen via clientenraad@allerzorg.nl.

Wat doet de CCR uiteindelijk met alle verzamelde informatie? De CCR is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Maar is er wel voor een algemeen belang. Met de informatie die zij hebben verzameld gaat de CCR in gesprek met de directie van Allerzorg over uiteenlopende (beleids-)zaken. Daarnaast geeft de CCR gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Ook houdt de CCR continu toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en bemiddelt, waar nodig, tussen de cliënt en het team van zorgverleners.

Heeft u interesse om zelf lid te worden van de CCR of zitting te nemen in het panel? Wij horen graag van u via clientenraad@allerzorg.nl.