Bravis en Allerzorg starten project chemotherapie thuis

Geplaatst op 24-04-2020

Het is voor oncologiepatiënten niet altijd makkelijk om naar het ziekenhuis te komen voor hun chemotherapie. Het gaat hierbij veelal om oudere en/of kwetsbare patiënten. Dankzij een samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Allerzorg kan sinds half april een deel van deze patiënten in zijn vertrouwde thuisomgeving behandeld worden, Door patiënten thuis te behandelen, kunnen verpleegkundigen nog beter beoordelen hoe het met hen gaat.

Voorheen moesten oncologiepatiënten die chemotherapie krijgen door middel van een onderhuidse injectie altijd naar het ziekenhuis komen. Voor een aantal patiënten is dat niet meer nodig. Zij kunnen voortaan thuis behandeld worden door een oncologieverpleegkundige van Allerzorg of het Bravis ziekenhuis. Dit geeft veel voordelen: patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis en de verpleegkundigen kunnen patiënten nog beter begeleiden. Zij krijgen bijvoorbeeld een goed beeld van de thuissituatie. Daardoor kunnen de verpleegkundigen nog beter beoordelen hoe het met de patiënt gaat en hoe hij of zij omgaat met de ziekte en eventuele bijwerkingen van de behandeling.

Positieve reacties
De eerste reacties van patiënten zijn positief. De heer Hermes vindt het fijn dat hij zijn injectie thuis kan krijgen: “Het is erg fijn dat de verpleegkundigen mij thuis kunnen bezoeken. Nu hoef ik ook de reis naar het ziekenhuis niet te maken. Zeker in deze tijd waarin we onnodige contacten proberen te vermijden.”

Nauwe samenwerking
Het team oncologieverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Allerzorg staat in nauw contact met het Bravis Oncologie Centrum en de behandelend specialist. Daarnaast is een aantal van deze verpleegkundigen ook werkzaam op dagverpleging van het Oncologie Centrum.  

Op de foto:
Oncologieverpleegkundige Connie Zwijnenburg  (Bravis ziekenhuis) links en Marina van Caam (Allerzorg) rechts.