Anja Hulzinga over de rol van de Verpleegkundig Specialist binnen ‘Ziekenhuis op Wielen’

Geplaatst op 24-10-2022

Van 4 tot en met 7 oktober vond het 6th European Nursing Congress plaats. Eén van de sprekers was onze collega Anja Hulzinga, waar zij vertelde over de rol van de Verpleegkundig Specialist binnen Allerzorg Ziekenhuis op Wielen. 

Wat is Ziekenhuis op Wielen

Allerzorg Ziekenhuis op Wielen (ZOW) verplaatst de ziekenhuiszorg (in specifieke huid- en complexe wondzorg) naar de eerste lijn, waarbij de verpleegkundig specialist als zelfstandig regiebehandelaar optreedt. Thuis of in het verpleeghuis. De belasting van de moeilijk verplaatsbare patiënt, familie en mantelzorgers is bij dit concept minimaal. De verpleegkundig specialist is daarmee als specialist in de eerste lijn een unieke aanvulling op de huisartsenzorg. De juiste zorg op de juiste plek, dichtbij de patiënt.

Doel: medisch specialistische zorg dichtbij

Het streven is om medisch specialistische zorg (dicht bij) huis te verlenen, zoals die in het ziekenhuis ook door medisch en verpleegkundig specialisten wordt verleend en volgens de stand van de wetenschap en praktijk. Dit maakt de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper.

Proces: hoe gaat het in zijn werk?

Na verwijzing wordt de verpleegkundig specialist ingezet als regiebehandelaar. De verpleegkundig specialist behandelt, initieert en delegeert waar nodig zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de verwijzer. Het doel wordt bereikt als de patiënt bijvoorbeeld eerder uit het ziekenhuis kan worden ontslagen of helemaal niet naar het ziekenhuis hoeft. Huisarts en verpleegkundig specialist werken intensief samen in de eerste lijn plus als generalist en specialist. Samenwerkingsafspraken worden lokaal/regionaal gemaakt. De samenwerkingsovereenkomsten bepalen welke zorg de VS biedt, op welk tijdstip en aan wie.

Resultaten: wat zijn de effecten van de inzet van Ziekenhuis op Wielen?

De HAN Hogeschool Arnhem-Nijmegen deed onderzoek VS eerstelijns plus en een vervolgonderzoek 'uitvoeringsgids eerstelijns plus'. Samen met ZOW en een zorgverzekeraar (a.s.r.) hebben zij de beleidsregel voorgesteld. ZOW heeft onder de verwezen patiënten ongeveer 70% die niet (meer) naar een ziekenhuis wil. Zij weigeren op verschillende gronden, maar kunnen niet zonder medisch specialistische behandeling.

Zonder gebruik van medisch specialistische zorg aan huis zouden deze patiënten alsnog in een later stadium worden opgenomen (ernstige aandoening en hogere zorgkosten). Ongeveer 15% van de patiënten moet nog naar het ziekenhuis vanwege verdere diagnostiek en interventie(s). De inlooptijd voor huisbezoeken is altijd <5 dagen.

Aanbevelingen

ZOW heeft sinds 2022 de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit stelt ZOW in staat om hun verklaringen in te schakelen:

  • Verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van wondzorg en dermatologie voor kwetsbare groepen
  • Zorgkosten besparen, want het is goedkoper dan zorg in het ziekenhuis, cliënten worden eerder geholpen (minder complicaties) en er is geen ziekenvervoer nodig. Inzet van VS dicht bij patiënten thuis voor medisch specialistische zorg die voorheen in het ziekenhuis werd verleend, heeft het volgende subdoel:
  • Bevordering van deskundigheid van professionals in de eerste lijn
  • Betere afstemming van zorg tussen eerstelijnszorg (wijk, HA), ziekenhuis, verpleeghuis.
  • Loopbaanperspectief voor verpleegkundigen in de eerste lijn, waardoor we hen behouden. 

Meer weten over Allerzorg Ziekenhuis op Wielen?

Wil je meer weten over deze vorm van ziekenhuisverpaatste zorg? Neem contact op met Anja Hulzinga via anja.hulzinga@allerzorg.nl of lees er meer over via Allerzorg Ziekenhuis op Wielen