Allerzorg stapt samen met medsync in eerstelijnszorg Woerden

Geplaatst op 25-01-2018

Eerstelijnszorg Woerden buiten kantoortijden stap dichterbij

MedSync BV en Allerzorg BV hebben een intentieverklaring getekend om voor de bewoners van Woerden eerstelijnszorg aanbod buiten kantooruren te ontwikkelen (alle dagen van de week van 7 tot 22 uur).

Per 1 januari 2018 kunnen  inwoners van Woerden niet meer terecht bij een spoedeisende hulp of huisartsenpost in de eigen gemeente. Overdag kunnen zij terecht bij hun eigen huisarts, maar buiten kantoortijden en in het weekend moeten Woerdenaren momenteel voor spoedzorg naar de huisartsenpost (HAP) in Leidsche Rijn. Voor spoedeisende hulp (SEH)  kan men terecht in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht of Nieuwegein.

Eerder heeft de gemeente Woerden de lokale huisartsen benaderd met de vraag of zij de spoedzorg buiten kantooruren konden realiseren binnen Woerden. Na  onderzoek zagen de huisartsen hiertoe geen mogelijkheid. Daarop heeft de gemeente gesprekken met andere zorgaanbieders geopend om alsnog eerstelijnszorg buiten kantooruren te kunnen bieden aan haar inwoners. Daaruit is de samenwerking met MedSync en Allerzorg ontstaan.

‘Wij hebben als zorgorganisatie samen met de gemeente Woerden en MedSync de handschoen opgepakt om de inwoners van Woerden te voorzien van eerstelijnszorg buiten kantooruren’, vertelt Roy Rempe bestuurder Allerzorg. ‘In nauwe samenwerking gaan we er voor zorgen dat inwoners van Woerden 7 dagen per week van 7.00 uur tot 22.00 uur in hun eigen gemeente  terecht kunnen voor eerstelijnszorg’.

Wethouder Koster: ‘Mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat, hoewel de gemeente wettelijk geen rol in dit veld is toebedeeld, je toch veel kunt bereiken wanneer je volhoudt en ongebruikelijke paden durft te betreden. Daarbij helpt een open vizier. MedSync en Allerzorg zien kansen. De afgelopen periode is het overduidelijk geworden dat de wijze waarop een gemeente omgaat met o.a. de WMO andere relaties met de gezondheidszorg ontstaan. Allerzorg, MedSync en Woerden willen met elkaar zo’n nieuwe relatie gaan vormgeven. ‘

Laura Kaper eigenaar van MedSync BV: ‘Het is een gegeven dat mensen ook buiten kantoortijden en in het weekend ziek worden of een klacht krijgen. Dat je daar dan dichtbij makkelijk voor terecht wilt kunnen, vinden wij een terechte wens, waar we graag invulling aan geven. We hebben daarin sterke partners gevonden in Allerzorg en de gemeente Woerden.’