Allerzorg Care for Cancer biedt chemotherapie thuis

Geplaatst op 09-08-2021

Jaarlijks worden er meer mensen gediagnostiseerd met kanker. De behandeling wordt dan uitgevoerd in het ziekenhuis. Bij Allerzorg Care for Cancer geloven wij in de kracht van thuis. Sinds dit jaar dienen onze oncologische verpleegkundigen ook thuis chemotherapie toe. Een mooie samenwerking tussen ziekenhuizen en Allerzorg.

'Ik vind het heel fijn om de injecties thuis te ontvangen'

Mevrouw van Beek is gediagnostiseerd met de ziekte van Kahler. Wekelijks krijgt zij een injectie toegediend. Eerder ging zij voor behandelingen naar het ziekenhuis. Mevrouw van Beek: “Via de afdeling oncologie van het ziekenhuis werd ik gewezen op Allerzorg Care for Cancer. De verpleegkundige in het ziekenhuis stelde aan mij voor of ik wellicht de injecties thuis wilde ontvangen. In het begin vond ik dit eigenlijk geen goed idee. Ik kon prima naar het ziekenhuis komen en ik vond de scheiding heel fijn. In het ziekenhuis werd ik behandeld en thuis was thuis. Toch heb ik de keuze gemaakt om de injecties thuis te ontvangen en vind ik het eigenlijk heel fijn.''

Er is tijd om met elkaar in gesprek te gaan

''Astrid komt één keer in de week langs voor een injectie, dat is prettig want Astrid kende ik al vanuit het ziekenhuis waar ik onder behandeling ben. Tussen de behandeling thuis en in het ziekenhuis ervaar ik geen verschil. Wel heb ik thuis één op één contact met Astrid. Hierdoor is er ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan, iets wat in het ziekenhuis lastiger is, omdat daar meerdere patiënten tegelijk worden behandeld.”

Relatie met de cliënt

Astrid, oncologie verpleegkundige bij het Bravis Ziekenhuis en bij Allerzorg Care for Cancer: “Door het toedienen van chemotherapie thuis ontstaat er tussen de client en verpleegkundige een relatie die anders is dan in het ziekenuis. Thuis krijg ik een kijkje in het leven van de cliënt, bijvoorbeeld de gezinssamenstelling. Thuis kan ik ook aandacht geven aan de naasten van de cliënt. Daarnaast kom ik als verpleegkundige dingen tegen die ik in het ziekenhuis niet direct zie, ook niet als de patiënt op de polikliniek komt voor controle van de aandoening of voor behandeling.''

Eerder ontdekken van hulpvragen of behoeften

''Thuis is thuis en dat merk of zie ik als verpleegkundige. Hierdoor kan ik sneller anticiperen op hulpvragen of behoeften die er zijn. Het zijn vaak de kleine dingen die helpen om iets te kunnen betekenen. Ik ben dankbaar dat ik dit voor de cliënten kan doen. Dat ik daarnaast ook nog mijn eigen deskundigheid kan gebruiken voor de oncologische nazorg maakt het plaatje compleet. Want zoals wij in Bravis zeggen: ''Kanker raakt niet alleen je lijf, maar ook je leven''. Bij problemen of adviezen die ik geef en van belang zijn voor de behandeling of de continuïteit hierin schakelen wij met de lifecoaches van het Bravis. Zij volgen de cliënt in het ziekenhuis omtrent de behandeling en begeleiding in de ziekte. Zo zijn de lijntjes kort en weet zowel de arts en lifecoach hoe het thuis gaat.”