Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Kosten, vergoeding en verzekering

Wanneer u specialistische zorg thuis nodig heeft, is het begrijpelijk dat u wilt weten welke zorg verzekerd is en welke zorg niet. Onderstaand overzicht geeft per specialisme een compleet overzicht van de kosten, vergoedingen door verzekeraars en eventuele uitzonderingen.

Wijkverpleging

Voor geïndiceerde wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wijkverpleging krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Voor meer informatie over eigen bijdrage kunt u terecht bij het zorgkantoor of CAK.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Ziezo, Prolife, One Underwriting en De Friesland én woonachtig  in één van de volgende postcodegebieden? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren, u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Wondzorg & dermatologie

Voor behandelingen op het gebied van Wondzorg & Dermatologie, vanuit zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wondzorg of dermatologische behandelingen ontvangt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelde. Voor meer informatie over eigen bijdrage kunt u terecht bij het zorgkantoor of CAK.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Ziezo, Prolife, One Underwriting en De Friesland én woonachtig  in één van de volgende postcodegebieden? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren, u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Care for Cancer

Voor Care for Cancer geldt dat er geen risico of eigen bijdrage van toepassing is, wat betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerde bij DSW, InTwente of StadHolland? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren.

Ziekenhuis op Wielen

De zorg van Ziekenhuis op Wielen wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Uiteraard betaalt u wel uw eigen risico. Soms biedt uw zorginstelling of thuiszorgorganisatie niet de complexe zorg die u nodig heeft. Ook als u al zorg ontvangt van een andere organisatie kunt u bij ons terecht voor aanvullende zorg. Overige zorg die u ontvangt kan dan gewoon voortgezet worden. 

Als u vragen heeft over de financiering van uw zorg of uw situatie met ons wil bespreken, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wil u als passant zorg ontvangen vanuit Ziekenhuis op Wielen? Bekijk de Passantentarieven van 2021.

Palliatief en terminale zorg

Palliatieve zorg valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen risico te betalen. Het kan ook zijn dat palliatieve zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval is het afhankelijk van uw situatie of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg.

We kunnen u helpen bij het aanvragen van palliatieve en terminale zorg. Ook kunnen we uw vragen over de vergoeding van de zorg beantwoorden. Neem hiervoor contact met ons op.

Medische kindzorg

Voor geïndiceerde Medische Kindzorg vanuit de zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien uw kind geïndiceerde Medisch Kindzorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kan er een eigen bijdrage gelden, voor meer informatie over eigen bijdrage kunt u terecht bij het zorgkantoor of CAK.

Jeugdhulp: begeleiding en behandeling kind & gezin

Ben je of is je kind jonger dan achttien jaar? Dan kan de begeleiding of behandeling geboden worden uit de jeugdwet of Wlz. We hebben met veel gemeenten een overeenkomst voor jeugdhulp afgesloten. Op de pagina jeughulp aanbod per regio kunt u vinden welke gemeenten hieronder vallen. Voor jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van de gemeente of een andere bevoegde verwijzer binnen de jeugdwet. Bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts. Soms is een verwijzing vanuit het CIZ nodig als het om WLZ gaat.

U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding of behandeling die onder de Jeugdwet valt.

Volwassenen- en ouderenbegeleiding

De begeleiding van personen vanaf 18 jaar valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u vanuit de Wmo of Wlz krijgt. Het CAK (centraal administratiekantoor) int de eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor ondersteuning thuis is. Dit bedrag kan afwijken van het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen, want de berekening levert namelijk een globale indicatie van uw eigen bijdrage op.

Particuliere zorg inkopen? Ook zonder indicatie kunt u begeleiding inkopen bij Allerzorg of naast uw indicatie extra zorg inkopen. Neem contact met ons op om te bespreken wat de kosten zijn van particuliere zorg.

Verpleegtechnische zorg

Voor behandelingen op het gebied van Wondzorg & Dermatologie, vanuit zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wondzorg of dermatologische behandelingen ontvangt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelde. Voor meer informatie over eigen bijdrage kunt u terecht bij het zorgkantoor of CAK.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Ziezo, Prolife, One Underwriting en De Friesland én woonachtig  in één van de volgende postcodegebieden? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren, u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.