Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Kosten en vergoedingen

Wanneer u specialistische zorg thuis nodig heeft, is het begrijpelijk dat u wilt weten welke zorg verzekerd is en welke zorg niet. Onderstaand overzicht geeft per specialisme een compleet overzicht van de kosten, vergoedingen door verzekeraars en eventuele uitzonderingen.

Wijkverpleging WLZ-zorg

Voor geindiceerde wijkverpleging geldt geen eigen bijdrage of eigen risico, wat betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wondzorg & dermatologie

Wondzorg & dermatologie wordt verzekerd vanuit de basisverzekering. Het maakt daarbij niet uit of uw behandelaar een medisch specialist in het ziekenhuis is of een huisarts.  

Mocht u na behandeling door uw huisarts of een medisch specialist van het ziekenhuis thuis verzorging van uw wond nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Allerzorg. Op basis van de voorschriften van uw huisarts of specialist regelen onze wijkverpleegkundigen vervolgens dat u thuis de wondzorg krijgt die u nodig heeft. 

Care for Cancer

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis en woonachtig in één van de volgende postcodegebieden? Dan kan het zijn dat u geen vergoeding ontvangt voor Care for Cancer. U kunt contact opnemen met Zilveren Kruis voor meer informatie. Bent u verzekerd bij DSW? Dan wordt Care for Cancer helemaal niet vergoed. 

Ziekenhuis op Wielen

De zorg van Ziekenhuis op Wielen wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Uiteraard betaalt u wel uw eigen risico. 

Soms biedt uw zorginstelling of thuiszorgorganisatie niet de complexe zorg die u nodig heeft. Ook als u al zorg ontvangt van een andere organisatie kunt u bij ons terecht voor aanvullende zorg. Overige zorg die u ontvangt kan dan gewoon voortgezet worden. 

Als u vragen heeft over de financiering van uw zorg of uw situatie met ons wil bespreken, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wil u als passant zorg ontvangen vanuit Ziekenhuis op Wielen? Bekijk de Passantentarieven van 2021.

Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. Het kan ook zijn dat palliatieve zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval is het afhankelijk van uw situatie of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg.

Mocht uw levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Deze zorg wordt maximaal drie maanden vergoed. De verklaring kan, indien van toepassing, eenmaal met drie maanden verlengd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u desgewenst de hele dag op professionele wijze ondersteunen.

We kunnen u helpen bij het aanvragen van palliatieve terminale zorg. Ook kunnen we uw vragen over de vergoeding van de zorg beantwoorden.

Medische kindzorg

(tekst)

Begeleiding kind & gezin

Hoe de begeleiding voor u, uw kind of gezin wordt bekostigd is afhankelijk van de zorgindicatie.

Vanaf 1 januari 2015 is begeleiding ondergebracht bij gemeenten. De begeleiding van 0 tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De begeleiding van personen vanaf 18 jaar valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze tweedeling is belangrijk voor de hoogte van uw eigen bijdrage.

Jeugdwet

Kinderen van 0-18 jaar die begeleiding nodig hebben vallen onder de Jeugdwet. U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding die onder de Jeugdwet valt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u begeleiding nodig, dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u vanuit de Wmo krijgt. Het CAK (centraal administratiekantoor) int de eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor ondersteuning thuis is. Dit bedrag kan afwijken van het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen, want de berekening levert namelijk een globale indicatie van uw eigen bijdrage op.

Particuliere zorg inkopen

Ook zonder indicatie kunt u begeleiding inkopen bij Allerzorg of naast uw indicatie extra zorg inkopen. Neem contact met ons op om te bespreken wat de kosten zijn van particuliere zorg.

Ouderenbegeleiding

(tekst)

Verpleegtechnische zorg

(tekst)

Huishoudelijke verzorging

(tekst)