Kosten en vergoedingen

Wanneer u zorg thuis nodig heeft, is het begrijpelijk dat u wilt weten welke zorg verzekerd is en welke zorg niet. Onderstaand overzicht geeft per specialisme een compleet overzicht van de kosten, vergoedingen door verzekeraars en eventuele uitzonderingen. 

Stand van zaken contractering zorgverzekeraars 2024

Het is voor u belangrijk om te weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met Allerzorg. Want dan weet u of u in 2024 ook bij ons verzekerd bent van zorg die vergoed wordt. In Status contractonderhandelingen 2024 Allerzorg staat per specialisme aangegeven of er wel of geen contract is in 2024. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Wijkverpleging 

Voor geïndiceerde wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Indien u wijkverpleging krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of ga naar de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Wondzorg & dermatologie 

Voor behandelingen op het gebied van Wondzorg en Dermatologie, vanuit de zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Indien u wondzorg of dermatologische behandelingen krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of ga naar de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Care for Cancer 

Voor zorg door Care for Cancer, vanuit de Zvw, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij DSW, InTwente, StadHolland, Menzis, Anderzorg, Hema of VinkVink? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren, u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. 

Ziekenhuis op Wielen 

De zorg van Ziekenhuis op Wielen wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt wel uw eigen risico. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Bent u verzekerd bij CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, Just, CZ Direct, Menzis, Anderzorg, Hema of VinkVink? Dan is het niet mogelijk om zorg via Ziekenhuis op Wielen te ontvangen.

Als u vragen heeft over de financiering van uw zorg of uw situatie met ons wil bespreken, kunt u uiteraard contact opnemen met ons Ziekenhuis op Wielen-team

Palliatief en terminale zorg 

Voor palliatieve zorg, vanuit de zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Indien u palliatieve zorg krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of ga naar de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage.

We kunnen u helpen bij het aanvragen van palliatieve en terminale zorg. Ook kunnen we uw vragen over de vergoeding van de zorg beantwoorden. Neem hiervoor contact op met ons palliatieve team

Medische Kindzorg 

Voor geïndiceerde Medische Kindzorg, vanuit de zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.  

Indien uw kind geïndiceerde Medische Kindzorg krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of ga naar de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Jeugdhulp: begeleiding en behandeling kind & gezin 

Ben je of is je kind jonger dan achttien jaar? Dan kan de begeleiding of behandeling geboden worden uit de jeugdwet of Wlz. We hebben met veel gemeenten een overeenkomst voor jeugdhulp afgesloten. Op de pagina jeugdhulp aanbod per regio kunt u vinden welke gemeenten hieronder vallen. Voor jeugdhulp heb je een verwijzing nodig van de gemeente of een andere bevoegde verwijzer binnen de jeugdwet. Bijvoorbeeld een huisarts of kinderarts. Soms is een verwijzing vanuit het CIZ nodig als het om Wlz gaat. 

U hoeft in dit geval geen aanspraak te maken op uw eigen risico en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor begeleiding of behandeling die onder de Jeugdwet valt. 

Volwassenen- en ouderenbegeleiding 

De begeleiding van personen vanaf 18 jaar valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u vanuit de Wmo of Wlz krijgt. Het CAK (centraal administratiekantoor) int de eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor ondersteuning thuis is. Dit bedrag kan afwijken van het bedrag wat u uiteindelijk moet betalen, want de berekening levert namelijk een globale indicatie van uw eigen bijdrage op. 

Particuliere zorg inkopen? Ook zonder indicatie kunt u begeleiding inkopen bij Allerzorg of naast uw indicatie extra zorg inkopen. Neem contact op met ons team van Begeleiding om te bespreken wat de kosten zijn van particuliere zorg 

Verpleegtechnische zorg 

Voor verpleegtechnische zorg, vanuit de zorgverzekeringswet, geldt geen eigen risico. Dit betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Ziezo, Prolife, One Underwriting of De Friesland én woonachtig in één van de volgende postcodegebieden? Dan kunnen wij u helaas geen zorg leveren, u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. 

Indien u verpleegtechnische zorg krijgt vanuit de Wlz dan kan er een eigen bijdrage gelden. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK of ga naar de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Veelgestelde vragen 

 1. Hoeveel eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaal ik? 
  Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis ontvangt. De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen. Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie kunt u hier vinden. 
   
 2. Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo? 
  Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo. U betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Meer informatie kunt u hier vinden. 
   
 3. Wat gebeurt er als ik niet verzekerd ben voor de zorgverzekering? 
  Het CAK meldt u aan bij een zorgverzekeraar als u geen zorgverzekering heeft. Het CAK houdt de premie in op uw inkomen. Heeft u medische zorg, vanuit de zorgverzekeringswet, nodig terwijl u nog geen verzekering heeft? Dan betaalt u de kosten zelf.