Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Ook als u niet tevreden bent...

Wij doen iedere dag ons best om goede en passende zorg te leveren. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent.  Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen

Bespreek in eerste instantie uw ongenoegen met de coördinator van het team waar u zorg van krijgt. Als dit niet tot verbetering leidt, laat uw klacht dan weten aan onze klachtcoördinator. Dit kan bij voorkeur schriftelijk (per post of e-mail):

Klachtenfunctionaris Allerzorg
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Telefoon: 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

U ontvangt van ons zo snel mogelijk (uiterlijk binnen drie werkdagen) een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt behandeld door onze interne klachtcoördinator. Als er extra toelichting of informatie nodig is, zal er nader contact met u worden opgenomen. U kunt erop rekenen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt op uw klacht. Als uw klacht complex is, dan is het mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. In dat geval zullen we u daarover tijdig informeren.

Deze procedure wordt gevolgd bij cliënten van Allerzorg en cliënten van onderaannemers van Allerzorg. Ook zij kunnen namelijk gebruik maken van de klachtenprocedure van Allerzorg.

Advies / bemiddeling Quasir

Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij dan kunt u ook met de onafhankelijk bemiddelaar van Quasir contact opnemen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ook deze bemiddelaar u altijd eerst zal terugverwijzen naar Allerzorg als u uw klacht nog niet heeft besproken met de zorgverlener zelf. Dat blijft altijd de eerste stap. De contactgegevens van deze bemiddelaar zijn:

Telefoon: 06-48445538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Postadres: Klachtbemiddeling Quasir
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Advies / bemiddeling voor ouders en jeugdigen

Wanneer ouders en/of jeugdigen behoefte hebben aan advies en ondersteuning bij het uiten van onvrede, bestaat voor cliënten die ambulante jeugdhulpverlening ontvangen op grond van de Jeugdwet de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een vertrouwenspersoon. Het  AKJ biedt iedereen die te maken heeft met jeugdhulp gratis toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-5551000 of via de mail naar info@AKJ.nl. 

Cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer u zorg aanvraagt vanwege een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, heeft u recht op een cliëntvertrouwenspersoon

Bent u het oneens met onze beslissing?

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. Allerzorg is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.degeschillencommissie.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Klachtenreglement Allerzorg