Ook als u niet tevreden bent...

Wij doen iedere dag ons best voor u om hoogwaardige en deskundige zorg te leveren. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen

Bespreek altijd in eerste instantie uw ongenoegen met de coördinator van het team waar u zorg van krijgt. Als dit niet tot verbetering leidt, laat uw klacht dan weten aan onze klachtcoördinator. Dit kan bij voorkeur schriftelijk (per post of e-mail ):

E-mail: klachtcoordinator@allerzorg.nl 
Postadres: Allerzorg t.a.v. de klachtcoördinator
Postbus 2136
3440 DC Woerden

U ontvangt van ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen, een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt behandeld door onze interne klachtcoördinator. Indien nodig, als er extra toelichting of informatie nodig is, zal er nader contact met u worden opgenomen. Standaard kunt u erop rekenen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt op uw klacht. Als uw klacht complex is dan is het mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. In dat geval zullen we u daarover tijdig informeren.

Advies / bemiddeling Quasir

Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij dan kunt u ook met de onafhankelijk bemiddelaar van Quasir contact opnemen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ook deze bemiddelaar u altijd eerst zal terugverwijzen naar Allerzorg als u uw klacht nog niet heeft besproken met de zorgverlener zelf. Dat blijft altijd de eerste stap. De contactgegevens van deze bemiddelaar zijn:
Telefoon: 06-48445538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Postadres: Klachtbemiddeling Quasir
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Bent u het oneens met onze beslissing?

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. Allerzorg is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.degeschillencommissie.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Klachtenreglement Allerzorg