Uitzoomen
Inzoomen
Palliatieve kindzorg

Rust en comfort bij u thuis

Het is mogelijk dat uw kind wordt geboren met een levensbedreigende of levens beperkende aandoening of dat uw kind vroeg in zijn/haar leven met zo’n aandoening te maken krijgt. Wij begrijpen heel goed dat u uw kind dan graag thuis wilt verzorgen. Dat vraagt veel van u, maar ook van broertjes en zusjes. Daarom doen wij er alles aan dat u en uw kind(eren) een zo fijn en normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Wij ondersteunen u thuis met de beste zorg die hiervoor nodig is. Aangepast aan uw wensen. Alles is gericht op de zorg voor en ontwikkeling van uw kind en is zo veel mogelijk afgestemd op uw gezinssituatie. We zorgen voor rust, ruimte en comfort, we observeren en letten goed op. Als het nodig is kunnen we zelfs een pedagogisch hulpverlener inzetten voor extra ondersteuning van uw gezin.

Terminale kindzorg: palliatieve kindzorg in de stervensfase

Het kan zo zijn dat uw kind niet meer kan herstellen, er geen medische behandeling meer mogelijk is en uw kind in zijn laatste levensfase komt. Veel ouders willen dat hun kind dan thuis kan zijn, zodat u samen kunt zijn met alle mensen die u en uw kind lief zijn. Als uw kind al palliatieve zorg krijgt, passen wij onze zorg hierop aan. We spreken dan van palliatieve kindzorg in de stervensfase. Maar ook als wij nog niet bij u thuis komen, kunnen wij u natuurlijk ondersteunen in deze moeilijke fase.

In deze intensieve en zware tijd willen wij u zo veel mogelijk ondersteunen en begeleiden in de verzorging van uw kind. Dit doen wij in nauw overleg met u, uw kinderarts, huisarts en het palliatieve team. We zijn elk moment van de dag beschikbaar. Alles om ervoor te zorgen dat u de ruimte krijgt om op een waardevolle en liefdevolle manier afscheid te nemen van uw kind.

 

Kindzorg aanvragen