Duurzaamheid binnen Allerzorg

Bij Allerzorg voelen we ons verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Niet alleen voor de toekomstige generaties, maar ook voor de huidige maatschappij. Daarom kiezen we bij investeringen en vernieuwing van bestaande middelen steeds voor duurzame oplossingen. Met deze oplossingen dragen we niet alleen bij aan een gezonde maatschappij, ook bevorderen we een gezond leef-en werkklimaat. Dat heeft een positief effect op het leef- en werkplezier binnen Allerzorg, wat verzuim en verloop van medewerkers verlaagt. Bovendien gaan we verspilling tegen en houden we exploitatiekosten laag. 

Vastgoed

Bij de ontwikkeling van vastgoed zetten we maximaal in op duurzaam (ver)bouwen. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd met een energielabel A, voor de bestaande bouw wordt ingezet op minimaal energielabel B. Waar mogelijk gebruiken we duurzame energie zoals bodemwarmte of energie van zonnepanelen. Onze nieuwbouwprojecten worden gasloos opgeleverd. Als dit - in het geval van bestaande bouw – niet mogelijk is, zoeken we naar passende duurzame oplossingen.

Een comfortabel binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid van bewoners en medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen over verwarmen, maar ook over verkoelen, ventileren en verlichten. Met het gebruik van warmtepompen, isolatie, ventilatie en LED- verlichting creëren we een duurzaam en comfortabel binnenklimaat. Uiteraard houden we het energie- en waterverbruik binnen de woonhuizen nauwlettend in de gaten. Bij een eventueel (te) groot verbruik treffen we maatregelen om het verbruik op een acceptabel niveau te krijgen.

Vervoer

We zijn ons ervan bewust dat elke kilometer die een medewerker aflegt een belasting is voor het milieu. Daarom proberen we het aantal reiskilometers terug te dringen en zorgen we ervoor dat deze duurzaam worden afgelegd. Dit doen we door de werkgebieden binnen de thuiszorg te verkleinen, waardoor de zorg binnen geconcentreerde gebieden kan worden geleverd. Ook werken we samen met andere zorgaanbieders, waarbij – met instemming van de cliënt – de cliëntenpopulatie wordt verdeeld. Zo ontstaat een logische verdeling in werkgebieden waarbij zo min mogelijk kilometers hoeven worden afgelegd.

Bij de aanschaf van vervoermiddelen zetten we in op de aanschaf van de milieuvriendelijke e-bikes. Daarom hebben we de vergoeding voor de e-bike gelijkgesteld aan de vergoeding van een brommer en stellen we e-bikes ter beschikking aan teams. Hiermee willen we stimuleren dat medewerkers hun reiskilometers zoveel mogelijk per e-bike afleggen. Pas wanneer een e-bike niet passend is, wordt een auto ingezet. Het wagenpark wordt op deze manier verkleind. Ook bij de samenstelling van het wagenpark zetten we in op duurzaamheid. Alle dieselauto’s zijn nu vervangen door kleinere en zuinige benzineauto’s. In een volgende fase zal het huidige wagenpark stap voor stap worden vervangen door elektrische auto’s.

E-Health

Met het gebruik van eHealth kunnen we zorg  op afstand leveren. Met het gebruik van deze slimme technologie zorgen we ervoor dat de reistijd van medewerkers wordt verkort. Door het verminderen van vervoersbewegingen verlagen we de belasting op het milieu.    

Digitaliseren processen en organisatie

Door het digitaliseren van processen kunnen we steeds minder papier gebruiken. Zo worden arbeidsovereenkomsten anno 2020 niet meer uitgeprint, maar digitaal ondertekend. Bijkomend voordeel is dat papieren niet meer verstuurd hoeven worden en dat we daarmee minder gebruik maken van postbezorging.

Ook in onze samenwerkingen proberen we waar mogelijk te digitaliseren. Onze medewerkers werken verspreid over het land. Het bijwonen van vergaderingen kost daarom veel reistijd. Bovendien worden er veel kilometers gemaakt. Door het inzetten van digitale overlegstructuren kunnen we dit aantal kilometers verminderen en de reistijd minimaliseren.

Inkoopbeleid

Dagelijks kopen we uiteenlopende producten en diensten in, van etenswaren tot medische materialen. Ook dit doen we zo duurzaam mogelijk. Zo kiezen we bij de selectie van onze leveranciers voor duurzame producten, duurzame productie en zo min mogelijk verspilling.

Bij de inkoop en bereiding van voedsel letten we op de balans tussen kwaliteit, versheid en duurzaamheid. Hierbij worden producten zoveel mogelijk vers bereid, maar wordt het aantal leveranties zoveel mogelijk beperkt. Bij het bereiden van het voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het tegengaan van verspilling.

Linnengoed wordt hergebruikt, waarbij hygiëne en veiligheid uiteraard voorop staan. Het wassen van het linnengoed wordt uitbesteed aan externe leveranciers, waardoor efficiënt kan worden omgegaan met milieubelastende zaken als elektriciteit en watergebruik. Bij de inkoop van producten kiezen we in eerste instantie voor recyclebare producten, waarmee we de hoeveelheid afval verminderen. Tot slot bieden we ons afval gescheiden aan aan de afvalverwerker. 

 

Zorg in beeld