Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). De hulp die uw vertrouwenspersoon u biedt is gratis. Uw vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt vertrouwelijk. 

U kunt bij een cliëntvertrouwenspersoon terecht voor: 

  • Hulp bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg over uw rechten.
  • Vragen wie u verder kunnen helpen
  • Hulp bij het organiseren van gesprekken tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener 
  • Voorbereiding van gesprekken 
  • Ondersteuning in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
  • Hulp bij het schrijven van brieven of mails
  • Ondersteuning in een klachtenprocedure 

Wanneer u gebruik wil maken van een cliëntvertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met Allerzorg. U kunt ook direct contact opnemen met een CVP-aanbieder. Hier leest u hoe u hoe u contact opneemt met de CVP-aanbieder in uw regio.

Contact met Allerzorg Overzicht CVP-aanbieder per regio
Zorg in beeld