Uitzoomen
Inzoomen
Wijze van begeleiding

Over onze
specialistische begeleiding

Allerzorg levert specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren of volwassenen met psychiatrische problemen of psychische klachten. Wij begeleiden mensen in hun thuissituatie, bijvoorbeeld als het gaat om begeleiding bij zelfstandig wonen, op school, bijvoorbeeld bij als het gaat om kinderen met gedragsproblemen. Maar ook op elke andere locatie kunnen wij onze specialistische begeleiding bieden. Wij stellen de begeleiding geheel af op u en uw situatie.

Er zijn een aantal vormen van begeleiding:

Specialistische begeleiding van jongeren en volwassenen

Mensen met een langdurige psychische klachten pf psychiatrische problemen en daarmee samenhangende beperkingen in de sociale redzaamheid (beide vastgesteld op grond van psychiatrische diagnostiek) kunnen baat hebben bij deze vorm van begeleiding. Ook begeleiden wij mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van onontwikkelde vaardigheden in het zelfregelend vermogen. Samen met u wordt er gekeken naar wat er nodig is. Waarbij kunnen we u helpen?
Bij gespecialiseerde begeleiding kunt u denken aan:
- aanbrengen van structuur
- besluiten leren nemen
- plannen en uitvoeren van taken
- leren communiceren of het verbeteren hiervan
- werken aan sociale relaties
- ondersteuning bij huishoudelijke taken als het gaat om zelfstandig wonen.

Specialistische begeleiding van kinderen

Een kind met een beperking of gedragsproblemen vraagt vaak extra energie. Dit kan invloed hebben op de rest van het gezin. Wij bieden begeleiding die geheel is afgestemd op uw gezin en uw wensen en behoeften. Samen met u en met andere betrokken hulpverleners (denk aan maatschappelijk werkers of leerkrachten) stellen we vast welke begeleiding en ondersteuning er nodig is. Onze begeleiding is erop gericht om uw kind en uw gezin zo optimaal te laten functioneren. Waar kunnen wij u mee helpen?
Onze sociaal pedagogisch hulpverleners kunnen u ondersteunen bij:
- gedragsproblemen van uw kind als gevolg van autisme, ADHD of ODD (oppositioneel opstandige gedragsstoornis)
- hechtingsproblemen
- opvoedingsproblemen

Specialistische begeleiding van zwangere vrouwen en jonge moeders

Vrouwen die in verwachting zijn of pas bevallen zijn van hun kindje en waarbij sprake is van een psychiatrische klachten kunnen wij begeleiden en ondersteunen. Bij psychiatrische klachten kunt u denken aan: depressie, angststoornis, paniekstoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Allerzorg werkt nauw samen met de POP poli van het ziekenhuis en andere betrokken behandelaren. Samen met u, uw omgeving en de behandelaar maken wij een plan voor de begeleiding op maat en ondersteunen wij waar nodig. Waar kunnen we u mee helpen?
U kunt denken aan:
- psychische ondersteuning en begeleiding tijdens uw zwangerschap of na de bevalling
- ondersteuning bij het maken van een dag- en weekplanning
- ondersteuning bij het onderhouden van contacten met uw behandelaar
- oefening in de thuissituatie wat u geleerd heeft tijdens de behandeling
- bijstaan van uw partner en eventueel andere familieleden of betrokkenen.
We vinden het erg belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en vertrouwen heeft in onze medewerkers. Dit geldt ook voor uw partner en/of uw gezin. Daarom werken we met vaste begeleider(s), zodat u weet wie wij zijn en wij altijd weten wat er speelt.